Eestlane võitles rahvusvahelises aatomienergiaagentuuris välja kõrge ametikoha

 (14)
Eestlane võitles rahvusvahelises aatomienergiaagentuuris välja kõrge ametikoha<o:p></o:p>
IAEA peakontor Viinis, pildil näha ka Iraani lippReuters/Scanpics

Mitte ükski eestlane pole Eesti peaaegu 30-aastase liikmesuse ajal nii kõrgele ametikohale jõudnud, kui seda on tänasest Rahvusvahelises Aatomienergiaagentuuris (IAEA) pikaajaline diplomaat Eve-Külli Kala.

„Toimus terve aasta kestnud konkurss, mis oli avatud kõikidele ÜRO liikmesriikidele, kus tihedas võitlustules teiste kandidaatidega tuli läbida arvukalt teste ja intervjuusid ning jõuda mitmeid kordi järjekordsesse väljavalitute nimekirja," ütles Fortele tänasest IAEA tehnilise koostöö Euroopa regiooni direktori ametikohale asunud Eve-Külli Kala.

Ta märkis, et konkurssi lõpusirgel oli äärmiselt oluline ka konkreetse liikmeriigi toetus oma kandidaadile.

IAEAs töötab enne teda oma ala spetsialistidena juba kaks eestlast - üks kaitsemeetmete rakendamise valdkonnas ning teine radioaktiivsete jäätmete käitlemise valdkonnas. Paar eestlast on leidnud rakendust agentuuri tehnilises tugimeeskonnas sekretäridena.

„Eesti liikmesus omavahel tihedalt seotud IAEA nõukogus ja ÜRO Julgeolekunõukogus - ning tänasest ka eestlase positsioon Euroopa regiooni juhina - annab veel terviklikuma koostöövõimaluse mõlemas organisatsioonis," kommenteeris välisminister Urmas Reinsalu.

Eve-Külli Kala sõnul on tehniline koostööIAEA peamine mehhanism liikmesriikide, sealhulgas Eesti arenguprioriteetide toetamisek ning selle tõhustamise nimel tuleb uute suundadena edendada agentuuri partnerlussuhteid erafirmade, regionaalsete arengupankade ja teiste finantsinstitutsioonidega.

„Ees ootab proovilepanev ja märkimisväärse vastutuskoormaga, samas professionaalses mõttes äärmiselt kutsuv töö. Kindlasti püüan kaasa aidata eestlaste suuremale esindatusele agentuuris," ütles Kala.

Eve-Külli Kala on Eesti diplomaat. Välisministeeriumi asus ta tööle 1992. aastal. Aastatel 1992-1996 töötas ta välisministeeriumi poliitikaosakonnas, aastatel 1996-1999 Eesti esinduses Euroopa Nõukogu juures Strasbourgis, aastatel 1999-2001 oli ta välisministeeriumi Kesk- ja Põhja-Euroopa büroo direktor.

Aastatel 2002-2006 oli ta Eesti erakorraline ja täievoliline suursaadik Tšehhis, aastatel 2006-2011 välisministeeriumi personaliosakonna peadirektor. Aastatel 2011-2015 oli ta Eesti erakorraline ja täievoliline suursaadik Austrias, Slovakkias, Kosovos ning ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Viinis. 2014. aastal juhtis Eve-Külli Kala Wassenaari Kokkuleppe organisatsiooni ning 2015. aastast oli ta Eesti erakorraline ja täievoliline suursaadik ja alaline esindaja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) juures Viinis.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (inglise keeles International Atomic Energy Agency, IAEA) on 1957. aastal ÜRO egiidi all asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on edendada tuumaenergia rahumeelsetrakendamist ning ära hoida selle kasutamine sõjalisel otstarbel. IAEA-sse kuulub 171 riiki ja selle peakorter asub Viinis. IAEA annab oma tegevusest aru nii ÜRO Peaassambleele kui ka Julgeolekunõukogule. Eesti on IAEA liige 1992. aastast. Perioodil september 2019-september 2021 kuulub Eesti ka IAEA 35 liikmesriigist koosnevasse juhtorganisse - IAEA Nõukokku.

Tehnilise koostöö programm on IAEA peamine mehhanism liikmesriikide arenguprioriteetide toetamiseks sellistes valdkondades nagu tervishoid, põllumajandus, keskkonnakaitse, tööstusrakendused ning tuumaalaste teadmiste arendamine ja haldamine. Eesti prioriteetideks IAEA tehnilise koostöö programmis on vähiravi võimekuse arendamine, radioaktiivsete jäätmete käitlemine ning kiirgusalane õigusloome.