Eesti Teadusagentuur jagas kümnele teadusprojektile raha


Eesti Teadusagentuur jagas kümnele teadusprojektile raha
Siirdemeditsiini keskus Foto: Argo Ingver

Eesti Teadusagentuur otsustas eile, et rakendusuuringute programmist RITA saavad rahastuse kümme projekti, jätkub arutelu projektide eelarve üle, vahendab ERR Novaator.

Riigikantselei alla kuuluva teadus- ja arendusnõukogu (TAN) pakkus juba novembris välja kümme projekti, millele võiks RITA raames rahastuse tagada. Eile said kõik kümme projekti ka rahalises mõttes rohelise tule.

TAN märkis oma novembrikuises otsuses, et:

Soovitab rahastada uuringuid järgmistel teemadel:

• Küberkaitse (potentsiaalne kitsendatud teema: „Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal").

• Piiriülese liikumise lihtsustamine Euroopas (nn sõjalise mobiilsuse lihtsustamine).

• Tehisintellekt e-valitsemises.

• Kaug- ja drooniseire andmete efektiivne kasutuselevõtt riiklike teenuste täiendamisel ja arendamisel.

• Kliimamuutuste leevendamine tööstus- ning teenindussektorites.

Kui eelarve võimaldab, soovitab lisaks rahastada uuringuid järgmistel teemadel:

• Soolise palgalõhe vähendamine.

• Sideandmete ja teiste seotud konfidentsiaalsete andmete säilitamine.

• Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused.

• Eesti mereala loodusväärtuste inventuur ning innovaatiliste keskkonnaseire- ja hinnangumeetodite arendamine.

• Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused.

• Riiklikud registrid.

Teemad ei ole ühe otsusepunkti sees esitatud prioriteetsuse järjekorras.

TAN-i liikmed tõdesid ka, et esitatud teemalehed on väga ebaühtlase kvaliteediga, kuid olulisi teemasid otsustati toetada ka juhul, kui teemaleht ei olnud kõige tugevama ettevalmistusega. Näiteks teema „Kliimamuutuste leevendamine tööstus- ning teenindussektorites“ puhul eeldatakse uuringu fookuse uuesti läbimõtlemist.

Kui teema „Piiriülese liikumise lihtsustamine Euroopas (nn sõjalise mobiilsuse lihtsustamine)“ puhul selgub, et see ei ole abikõlbulik, tuleb selle uuringu rahastamisest loobuda.