Eesti on Euroopa Liidult teaduse rahastamiseks saanud pea 100 miljoni eurot

 (5)
DNA
Ligi pooled Eesti projektidest kogumahus 44,6 miljonit eurot on suunatud ühiskonnaprobleemide lahendamisele erinevate teadusvaldkondade toel.Foto: VÄINO SILM

Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis Horisont 2020 on Eesti osalejad nelja esimese aastaga saanud 98 miljoni euro ulatuses positiivseid rahastusotsuseid. Sellega on Eesti juba praeguseks edukam, kui oli aastatel 2007-2014 kokku, vahendab Eesti teadusagentuur.

Horisont 2020-st on rahastamisotsuse saanud kokku 272 projekti, milles on osalejaid 342. Eesti asutuste esitatud taotlustest on rahastatud 13% projektidest, EL13 riikide hulgas on Eesti projektide edukus Tšehhi järel teine.

Kõige suurema rahastuse 19,32 miljonit eurot on Horisont 2020 projektidest saanud Tartu ülikool, mis osaleb 58 projektis, järgneb Tallinna tehnikaülikool 30 projekti ja 11,75 miljoni euroga. Tartu linnavalitsuse projekti SmartEnCity rahastus on 5,41 miljonit eurot ning Tallinna ülikool osaleb 13 projektis, millest saab rahastust kokku 4,7 miljonit eurot.

Edukate taotlejate hulgas on ka mitmeid Eesti ettevõtteid, näiteks Optofluid Technologies, Anf Development, Skeleton Technologies, Cybernetica, Advanced Sports Installations Europe, Sentab Estonia, Lingvist Technologies, Guardtime, Mikromasch Eesti, Icosagen Cell Factory ja Protobios.

Teadus ühiskonnaprobleemide lahendamiseks

Ligi pooled (47,6%) Eesti projektidest kogumahus 44,6 miljonit eurot on suunatud ühiskonnaprobleemide lahendamisele erinevate teadusvaldkondade toel. Probleemipõhise lähenemisviisiga koondatakse selliste projektide puhul valdkondade vahendid ja teadmised ning toetatakse tegevusi alates teadusuuringutest kuni turustamiseni.

Kõige suurema rahastuse on saanud energiavaldkonna projektid, mille puhul 27 Eesti osalusega projekti toel on Eestisse toodud 15,9 miljonit eurot, järgnevad tervishoiu valdkonna projektid, mille 23 projektiga on Eesti teadust rahastatud 7,9 miljonit euroga.

Pea viiendik (21,7%) Eesti taotlejate projektidest, kogumahus 20,03 miljonit eurot, on saanud rahastuse eesmärgiga tagada Euroopale tööstuses juhtpositsioon. Selle valdkonna projektide eesmärk on muuta Euroopa atraktiivseks teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimise kohaks, edendades ettevõtlusega seotud tegevusi.

12,4% projektidest kuuluvad tipptasemel teaduse projektide hulka, mille eesmärk on tagada maailmatasemel teadusuuringute jätkumine Euroopa pikaajalise konkurentsivõime kindlustamiseks.

Horisont 2020 statistikaga saab põhjalikumalt tutvuda siin.