Eesti Energia tuuleturbiinid tarnib WinWind OY

 (9)
WinWind tuulegeneraator

Eesti Energia tõhustab koostööd tuulikutootjaga WinWind, tagamaks 2009 aastal valmiva Aulepa tuulepargi nõuetekohase töökorra.

Eesti Energia esindajad külastasid teisipäeval (19. 02. 2007) Soome tuulikutootja WinWind OY tehast. Visiidi eemärgiks oli tutvuda tuulegeneraatorite erinevate lahendustega ja tagada järgmise aasta kevadel valmiva Baltimaade suurima Aulepa tuulepargi seadmete vastavus Eestis kehtivatele nõuetele.

“Eesti Energia on valinud sama tootja, kes tarnis ka Viru-Nigula tuulepargi seadmeid. Püüame omalt poolt juba projekti algetapis tagada, et erinevalt Viru-Nigulast vastaksid Aulepa seadmed täielikult nõuetele ja park alustaks tähtajaliselt tööd,” avaldas tuulikutootja külastamise tagamaid Eesti Energia Taastuvenergia ettevõtte direktor Ando Leppiman.

Leppimani sõnul pööratakse visiidi ajal erilist tähelepanu tuulikute tehnilisele varustatusele ning räägitakse läbi Eestis kehtiva võrgueeskirja eripärad.

Aulepa tuulepargi võimsuseks saab olema 39 MW, mis valmides on suurim Balti riikides. Tuulepargi aastaseks toodanguks plaanitakse üle 100 GWh, millega kaetakse 1,3% elektri lõpptarbimisest Eestis ja hoitakse ära ligi 120 tuhande tonni CO2 õhku paiskamine.

Noarootsis asuvasse Aulepa tuuleparki püstitatakse kolmteist 3 MW võimsusega tuulegeneraatorit. Tehingu maksumus on 1, 56 miljardit krooni. Aulepa tuulepargi seadmed jõuavad Eestisse 2009 aasta kevadel.

Tarnitavad WinWinD tuuleturbiinid on WWD 3 tüüpi, masti pikkuseks on 100 meetrit ja turbiini diameeter on samuti 100m.