Delfiinide kehakeel sarnaneb inimeste omale

 (3)
Delfiinide kehakeel sarnaneb inimeste omale
Scanpix

Teadlased on avastanud, et delfiinide kehakeel järgib inimeste verbaalse kommunikatsiooni seaduseid.

On üldine reegel, et inimkeeltes on kõige sagedamini kasutatavad sõnad ka kõige lühemad. Hispaania ja Briti uurijad kinnitavad, et sama reegel kehtib delfiinide puhul, kes sabaga vehivad, sukelduvad, külgsuunas visklevad ja muid pinnalujumis-liigutusi teevad, vahendab Daily Telegraph.

"Delfiinide käitumise mustrid veepinnal alluvad samadele lühidusseadustele, millele inimkeelgi - mõlemad püüavad leida võimalikult lihtsaid ja tõhusaid koode," ütleb Hispaania Kataloonia polütehnilise instituudi teadur Ramon Ferrer i Cancho.

Lingvistide sõnastatud "lühidusseadus" ütleb, et kõige sagedamini kasutatavad sõnad - nagu "on" või "ja" - on ka kõige lühemad.

Uurijad kinnitavad, et delfiinid rakendavad ujumisliigustustes samasugust "lingvistilist ökonoomikat". Omavahel suhtlevad need mereimetajad keerulises keeles, mida teadlased veel kaugeltki ei mõista. Ehkki enamasti suhtlevad delfiinid kuuldavate klõksatuste ja vilede vahendusel, usuvad eksperdid, et üksteise lähedal ujudes rakendavad nad ka kehakeelt.

Briti kolleegi, Aberdeeni ülikooli teaduri David Lusseauga koostööd teinud Ferrer i Cancho uuris Uus-Meremaa ranniku lähistel elutsevaid silmikdelfiine ehk afaliine.

Teadlased avastasid, et kõik loomade liikumismustrid on võimalik taandada üheks või mitmeks neljast elementaarsest ühikust. Näiteks võib "sabalöögimustri" (ingl tail slap) jagada kolmeks all-liigutuseks, mida võiks nimetada "löök" (slap), "saba" (tail) ja "kaks" (two).

Muster tingliku nimetusega "seirehüpe" (spy hop) koosnes üksustest "peatu" (stop), "paljasta" (expose) ja "pea" (head). Muster "külgheide" (side flop) koosnes kahest komponendist: "hüpe" (leap) ja "külg" (side), ning liigutus nimega "sabaosa-sukeldumine" (tailstock dive) koosnes ainult ühest üksusest nimega "seljakaar" (dorsal arch).

Kokku loendasid uurijad üle 30 käitumismustri ja nendega seonduva ühiku. Delfiine nähti sooritamas mitmeid käitumismustreid, mis koosnesid ainult ühest ühikust. Selliseid, mis koosnesid kõigist neljast ühikust, kasutati märksa vähem.

"Uuringu tulemused näitavad, et delfiinide lihtsad ja tõhusad käitumisstrateegiad on sarnased neile, mida inimesed sõnade abil rakendavad, ning samad, mida me kasutame näiteks foto- või videopildi suuruse kahandamiseks ruumi kokkuhoidmise eesmärgil," ütles Ferrer i Cancho.

Uurimuse tulemused ilmusid ajakirjas Complexity.