CITE: miljardi-dollari-linn kõrbes, kuhu kedagi elama ei lubata

 (15)

New Mexico kõrbe kuivas lõunapiirkonnas, esimese tuumapommi katsetamise paiga ja USA-Mehhiko piiri vahelisele alale kerkib liivast uus, täiuslik linn, mis ehitatud 35 000 pealise elanikkonna tarbeks. Ent ometi ei saa see koduks mitte kellelegi.

Kavandatava asula südamesse rajatakse esinduslik ärirajoon, äärelinnadesse kenade ridaelamute rivid. Ehitusplaan näeb ette ka laitmatuid kõnni- ja sõiduteid, parke, ostukeskuseid ja isegi kirikut. Tegemist on yuendusliku tehnika katsepolügoniga, mil nimeks CITE (ingl Center for Innovation, Testing and Evaluation). See kujutab endast tavalise Ameerika linna elusuurust mudelit, mida hakatakse kasutama tuleviku linnakeskkonda kujundavate uute tehnikate arendamise laboratooriumina.

Telekommunikatsiooni- ja tehnikakontserni Pegasus Global Holdings eestvedamisel ellu viidav miljardi dollari suuruse maksumusega kava näeb ette ligi 40 ruutkilomeetrise ala rajamist, mis on täielikult pühendatud ambitsioonikatele eksperimentidele transpordi, ehituse, side ja turbe vallas. CITE raames eraldatakse spetsiaalsed tsoonid uute põllumajandusvormide ning energia tootmise ja heitvee töötlemise viiside arendamiseks. Maa-alune andmekogumisvõrgustik pakub reaalajas üksikasjalist tagasisidet. Kui inimelanikkonna heaolu pärast pole vaja muretseda, on võimalused suisa piiritud.

Seotud lood:

Juhita autod oleks võimalik panna liiklusdroonide valvsa aeropilgu all sõitma mööda puutetundlikke sõiduteid. Elamuid oleks võimalik konstrueerida vastupidavaks looduskatastroofide suhtes ja varustada robotsüsteemidega. Suurtes mastaapides saaks testida alternatiivseid energiaallikaid, nt tooriumireaktoreid.

Pegasus Holdingsi tegevjuht Robert Brumley kirjeldab CITE-d vaheastmena tehniliste lahenduste laboratoorse testimise ja avalikku kasutusse toomise vahel. Ta usub, et nii on võimalik pakkuda turuvalmimaid tooteid ja leida lahendus nn Surmaorule — puudujäägile uurimis- ja arendustöösse panustamise ja sellest saadavate tulude vahel.

Pärast seda, kui idee 2011. aastal esmakordselt välja pakuti, tekkisid CITE-l raskused projekti jaoks sobiva maa-ala leidmisega ja kava peatati kaheks aastaks. Ühest potentsiaalsest piirkonnast Organi mäestiku lähistel tuli loobuda, kuna president Obama kuulutas selle osaks riikliku kaitse all olevast mälestisest.

Viimaks on aga leitud uus koht ning pärast tegevuslubade väljastamist võivad ehitustööd alata. Ehitajad saabuvad juba tänavu ning pole välistatud, et 2018. aastak on inimtühi linn töövalmis.

Pegasuse tegevusele on oma heakskiidu andnud New Mexico osariigi valitsus, tõotades vastastikuse arusaamise memorandumis mastaapset projekti igakülgselt nõustada ja aidata.

CITE ehitatakse White Sandsi raketipolügoni lähedale, kus kunagi katsetati maailma esimest tuumapommi.

Linn-laboratooriumi rajamise mõtet on tervitanud mitu juhtivat linnaplaneerimise eksperti, samas kui teised suhtuvad ilma inimesteta katsetamise kavasse skepiliselt.