Armastab, ei armasta: kuidas mehe ebakindlus kujundab tema suhtumist naistesse

 (20)
Armastab, ei armasta: kuidas mehe ebakindlus kujundab tema suhtumist naistesse
Scanpix

Ajakirjas Personality and Social Psychology Bulletin äsja ilmunud uurimus annab mõista, et meeste ebakindlus suhetes naistega ning vastukäiv ettekujutus naistest kui romantilistest partneritest ja samas rivaalidest võib ajendada vastassugupoole suhtes seksistlike vaadete kujunemist.

New Yorgi osariigis Schenectadys tegutseva kõrgkooli Union College psühholoogia aseprofessori Joshua Harti töörühm esitas rohkem kui 400 heteroseksuaalsele meesterahvale küsimusi, mille alusel hindasid nende kiindumuse stiili, vaenuliku ja armuliku seksismi määrasid ja suhtumist romantikasse, vahendab EurekAlert.

"Kiindumuse stiil" on näitaja, mis väljendub selles, kuidas inimesed oma kooselupartnerisse suhtuvad.

Seda määratlevad kaks isikuomadust: kiindumusärevus (ingl attachment anxiety) ja kiindumuse vältimine (attachment avoidance). Kummagi omadusega seonduvad erilaadsed ebakindlustunded paarisuhte osas. Neid, kellel mõlemad näitajad on madalad, hinnatakse suhtes kindlateks.

Vaenulikult seksistlik suhtumine (ingl hostile sexism) käsitleb naisi õelate vastalistena, kelle peamine eesmärk on meeste allutamine. Armulikult seksistlik suhtumine (benevolent sexism) näeb naistes jumaldamise ja imetluse objekte, kes on seejuures aga õrnakesed ning vajavad rüütellikku kohtlemist.

Seotud lood:

Varasemad uuringud on näidanud, et mõned mehed näevad naistes küll võimalust oma romantiliste ihade teostamiseks, kuid tajuvad neid samas konkurentidena näiteks tööturul, kus kummagi soo esindajad on sunnitud võistlema samade ressursside pärast.

Harti uurimusest selgus, et ärevalt kiindunud mehed kalduvad olema ambivalentsed seksistid — s.t, korraga nii vaenulikud kui ka armulikud —, samas kui vältiva loomuga kiindujatest mehed kalduvad eelkõige omaks võtma vaenulikku ning tõrjuma armulikku seksismi.

"Teisisõnu kalduvad äreva loomuga mehed tõenäolisemalt oma suhtumises naissoost partneritesse pendeldama rüütellikkuse ja vaenulikkuse vahel, käitudes n-ö sädeleva rüütlina valgel hobusel, kui naine vastab ta püüdlustele ja naisideaalidele, vastupidisel puhul aga ebaviisaka mölakana," selgitas Hart. "Vältiva loomuga mehed ilmutavad tõenäolisemalt ainuüksi vaenulikkust ilma igasuguse printsiliku kaitsja-mentaliteedita."

Uurimuse tulemused näitasid ka, et ärevaloomulises kiindumussuhtes mehed on reeglina südames romantikud, kes võtavad omaks armulikud seksistlikud tõekspidamised, samas kui vältivaloomulises kiindumussuhtes mehed kipuvad olema ühiskondlikes läbikäimistes domineerivamad. See toob omakorda kaasa vaenuliku seksismi omaksvõtmise.

Töö tulemused tõstavad Harti osutusel esile seda, kuidas isikuomadused võivad tingida meeste seksistlikke vaateid, ning võivad aidata koos elavatel paaridel oma suhet tugevdada, eriti suhteteraapia kontekstis.