Analüüs kinnitab: migreeni ja pingepeavalude leevendamisel on aspiriin tõhus 1. rea ravim

 (28)
Aspirini ajalooline ja tänane pakend
Aspirini ajalooline ja tänane pakend

Hiljuti ajakirjas Headache avaldatud analüüs kinnitas veel kord, et aspiriin on tõhus esimese rea ravim migreeni või episoodiliste pingetüüpi peavalude (EPPV) leevendamisel. Lisaks leiti, et peavalu intensiivsuse põhjal ei saa kuidagi aspiriini mõju (või selle puudumist) ennustada.

Platseeboga võrreldes leevendas ja kaotas aspiriin peavalu viimase tugevusest hoolimata ning tulemused näitasid sama nii migreeni kui ka pingepeavalude puhul. Neile tulemustele toetudes väideti uurimuse kokkuvõttes, et esimese rea ravimina tasub aspiriini kasutada, olenemata sellest kui tugev peavalu on.

„Peavalu sümptomeid võib esmalt ravida nii retsepti- kui ka käsimüügiravimitega, näiteks aspiriiniga. Valiku määrab sageli ära peavalu tugevus ja usk, et retseptiravimid leevendavad valu suurema tõenäosusega,“ ütles professor dr Christian Lampl, kes töötab Austrias Konventhospital Barmherzige Bruederi haigla neuroloogiaosakonna valu- ja peavalukeskuses. „Meie tulemused lükkavad selle arvamuse ümber. Nii mõõdukate kui raskete peavalude korral on mõlemat tüüpi ravimitel sarnane valuleevendusefekt. Sellest lähtuvalt võib aspiriini kasutada peavalude leevendamisel esimese rea ravimina isegi siis, kui peavalu põhjustab tõsiseid kannatusi.“

Analüüs näitas, et aspiriin oli tõhus igasuguse tugevusega migreeni või EPPV leevendamisel ning puudus statistiline erinevus peavalu tugevuse ja aspiriini leevendava efekti vahel. Analüüsi esmase tulemusnäitajana taheti välja selgitada, kuidas erinevad üksteisest aspiriini ja platseebo mõjud (terapeutiline kasu) nende patsientide seas, kes leidsid, et ravi leevendas või kaotas ravieelse mõõduka või raske peavalu (riski erinevus, RD). Migreeni puhul küsiti patsientidelt kaks tundi pärast aspiriini või platseebo manustamist peavalu leevenemise kohta. Leiti väike, statistiliselt ebaoluline RD mõõduka valu kasuks. Siiski avastati, et olukorras, kus valu oli kahe tunni möödudes täiesti kadunud (tulemus, mida eelistab Rahvusvaheline Peavalu Selts ehk International Headache Society, IHS), oli RD-väärtus tugeva peavalu kasuks. EPPV puhul leiti, et kahe tunni möödudes oli tugev peavalu rohkem leevenenud või täiesti kadunud. Lisaks analüüsiti EPPV uuringus kaht aspiriinidoosi – 500 mg ja 1000 mg –, millest mõlemad mõjusid paremini just tugevale valule.

Seotud lood:

„Uurimuse leiud viitavad sellele, et tugevamate migreeni- või pingepeavalude leevendamisel ei pea esimese rea ravimina tingimata eelistama kalleid retseptiravimeid,“ ütles dr Michael Voelker, uurimuse kaasautor ja Bayer HealthCare Consumer Care’i kliiniliste ja meditsiiniliste uuringute ülemaailmne juht. „Tänu saadud tõenditele selle kohta, et tugevamaid peavalusid saab aspiriiniga leevendada sama hästi kui leebemaid peavalusid, võib peavalu tugevusest olenemata aspiriini edaspidi esimese rea ravimina kasutada.“

Uuringust

Uuring pealkirjaga „Aspiriin kui esimese rea ravi migreeni ja episoodiliste pingetüüpi peavalude vastu, hoolimata peavalu intensiivsusest“ sisaldas individuaalsete patsiendiandmete retrospektiivset analüüsi. Uuritavad andmed pärinesid kuuest 1998. ja 2002. aasta vahel läbi viidud aspiriiniuuringust, kuhu oli kaasatud 2127 ägeda migreeni all kannatavat patsienti, ning ühest episoodilise pingetüüpi peavalu uuringust, kuhu oli kaasatud 326 patsienti. Bayer HealthCare toetas kõiki uuringuid. Üksikasjalikud tulemused, mis põhinesid manustatu (aspiriini või platseebo) toimel, terapeutilisel kasul (erinevus aspiriini ja platseebo toimes) ning riski erinevusel (erinevused terapeutilises kasus), aga ka uuringu metodoloogial ja piirangutel, on võimalik leida uuringu publikatsioonist.

See retrospektiivne analüüs hõlmas ainult uuringuid, milles võrreldi aspiriini ja platseebot, ning mille puhul oli võimalik vaadelda üksikute patsientide andmeid. Seega võib tulemuste kohaldatavus olla mõnevõrra piiratud. Mõju hindamiseks kasutatud metodoloogia põhines peavalu tugevusel vastavalt sellele, millise hinnangu patsient oma peavalule enne ravi andis. Sellega vähendati uuringu läbiviijate või sponsorite poolt tekkida võivat tulemuste kallutamist. Kõrvalnähtude andmeid analüüsis ei käsitletud.

Uuringut rahastas Bayer. Autoritel oli täielik juurdepääs kõikidele uuringute andmetele, nad tõlgendasid tulemusi ise ja kiitsid heaks uuringut käsitleva publikatsiooni lõppversiooni. Nii andmete tõlgendamises kui käsikirja koostamises osalesid ka Bayeri teadlased.

Aspiriin kui valuvaigisti

Juba rohkem kui 100 aastat on inimkond kiirel ja tõhusal valuleevendusel lootnud aspiriinile. Enam kui sajandi jooksul saadud kliiniliste kogemuste põhjal tunnustatakse aspiriini tänapäeval kui tõestatud toimega, usaldusväärset ja hea hinnaga valuvaigistit. Kui aspiriini võetakse valu vaigistamiseks lühikese aja jooksul (ühekordsetes annustes), seostatakse seda väga harva tõsiste kõrvalnähtudega. Maailma ajaloos on aspiriin üks uuritumaid ravimeid. Mitmed erinevaid näidustusi (migreen, pingetüüpi peavalu, hambavalu jne) vaadelnud uuringud, milles käsitleti ühekordseid annuseid, on näidanud, et kui aspiriini manustatakse käsimüügiravimite jaoks soovitatud annustes, talutakse ravimit hästi.

Jälgi Forte uudiseid ka Twitteris!

Kasutad reklaamiblokeerijat.

Sisu mugavamaks tarbimiseks
telli Delfi Kogupakett või reklaamivaba pakett.

Kogupakett
1€ / kuus*
Sisaldab 11 Eesti tippväljaande tasulist sisu, vähem bännerreklaame, saad jagada kuni 4 kasutajaga.
* Esimene kuu 1 €, edasi 9,99 €
Reklaamivaba pakett
2,99€ / kuus
Saad lugeda tasuta sisu ilma bännerreklaamideta. Ei sisalda tasulise sisu lugemisõigust.
 
Lisan erandi. Vaata AdBlock juhist siit
ja AdBlock Plus juhist siit.
Mõistame, et käid meie juures uudiseid lugemas, mitte reklaame vaatamas. Reklaamidest sõltub meie sissetulek ja see võimaldab meil pakkuda sulle soodsalt head ajakirjandust.