Abielumehed joovad vallalistest vähem, abielunaised rohkem

 (28)
Abielumehed joovad vallalistest vähem, abielunaised rohkem
Õlu, baarScanpix

Teadlased uurisid perekonnaseisu ja alkoholipruukimise vahelisi seoseid. Värskest alkoholi pruukimisele ja sellega seonduvatele teguritele keskendunud uurimusest selgus, et kuigi pikaajaline abielu pärsib joomist meestel, seondub see veidi kõrgemate alkoholipruukimise määradega naistel.

Uuringuandmete ja küsitluste põhjal näitasid autorid, et võrreldes vallaliste, lahutatud ja leskmeestega tunnistasid abielumehed kõige väiksema hulga tingjookide tarbimist. Osaliselt johtub see uurijate hinnangul sellest, et ka nende abikaasad joovad vähem. Samuti kaldusid mehed naistest tõenäolisemalt alkoholiga liialdama pärast lahutust, vahendab Medical Xpress.

Teisalt avastasid uurijad, et abielunaised tarbivad rohkem tingjooke kui pikka aega lahutatud või hiljuti lesestunud naised — osaliselt seetõttu, et nad elavad koos meestega, kes pruugivad rohkem alkoholi.

Uurimuse autoriteks on Cincinnati ülikooli sotsioloogia aseprofessor Corinne Reczek, Pennsylvania osariikliku ülikooli sotsioloogia ja demograafia aseprofessor Tetyana Pudrovska, Rutgersi ülikooli sotsioloogiaprofessor Deborah Carr ja Texase Austini ülikooli sotsioloogiaprofessor Debra Umberson.

Perekonnaseisu ja alkoholitarbimise vaheliste seoste rahvastikutrendide tuvastamiseks analüüsisid uurijad pikaajalise kohortuuringu Wisconsin Longitudinal Study raames kogutud andmeid, nagu ka aastatel 2003–2006 läbi viidud elupõlise abielukvaliteedi hindamise projektist Marital Quality Over the Life Course Project pärinevaid andmeid ja aastail 2007–2010 läbi viidud suhete ja tervislike eluviiside seostele keskendunud uuringust Relationships and Health Habits Over the Life Course Study pärit andmeid.

Seotud lood:

Analüüs näitas järgmist:
• Kõigis perekonnaseisu kategooriates jõid mehed keskeltläbi naistest rohkem tingjooke.
• Samamoodi tunnistas naistega võrreldes suurem protsent mehi kõigis perekonnaseisu kategooriates vähemalt üht alkoholiga seonduvat probleemi.
• Äsja lahutatud mehed möönsid keskeltläbi märkimisväärselt suurema hulga tingjookide pruukimist kui pikka aega abielus olnud mehed.
• Vähemalt üht alkoholipruukimisega seonduvat probleemi tunnistas kaua abielus olnud naistega võrreldes samuti märksa suurem protsent pikka aega lahutatud olnud ja hiljuti lahutatud naisi.

Uurimust esitleti 19. augustil USA sotsioloogialiidu ASA 107. aastakoosolekul Colorado osariigis Denveris.