Aasia „supervõrk“ tooks Hiina odavelektri tulevikus igasse kolkasse maailmas?

 (20)
Aasia „supervõrk“ tooks Hiina odavelektri tulevikus igasse kolkasse maailmas?
Kõrgepingetorn Hiinas.Reuters / Scanpix

Rühm Aasia riikide ettevõtjaid on lagedale tulnud nägemusega taastuvenergiatootjaid ühendavast ülemaailmsest energiavõrgustikust. Selle teostamist alustatakse kogu Aasia mandrit hõlmava supervõrgustiku GEIDCO loomisest, kuid aastaks 2050 peaks see katma kogu Maad.

Puhta taastuvenergia hind langeb varsti madalamale traditsiooniliste keskkonda reostavate energiaallikate toodangu hinnast, kuid see ei lahenda üht kõige olulisematest probleemidest — taastuvenergiat toodetakse sageli ebamugavates kohtades ja ebamugaval ajal, mis ei pruugi sugugi kokku klappida tarbijate vajadustega, vahendab NewAtlas.

Osa sellest probleemist oleks võimalik lahendada võrguülese akupõhise energiatalletusega — juhul, kui keegi töötab kunagi välja piisavalt odava ja töökindla lahenduse. Energiaettevõtjate rahvusvaheline konsortsium kavandab aga äärmiselt auahnet lahendust — sellise ülemaailmse vooluvõrgu rajamist, mis võimaldaks taastuvenergiat kasutada, kus ja millal tahes.

Hiinas asutatud ühendus nimetusega GEIDCO (ingl Global Energy Interconnection Development and Co-operation Organization) on juba sõlminud koostöölepped Hiina, Lõuna-Korea, Venemaa ja Jaapani energiaettevõtetega, nagu ka 14 muu riigi kommunaalvõrgu-ettevõtete, varustusetootjate ja ülikoolidega.

Kavas endas pole sisuliselt midagi keerulist; kui ühes võrgupiirkonnas toimub ületootmine, kaetakse selle arvelt kusagil mujal maailmas samal hetkel kerkinud voolunõudlus. Näiteks, kui südapäeval Gobi kõrbes on päikeseenergia tootmisvõimsus tipus, tarvitavad seal toodetava ülejäägi ära Briti tarbijad, kes samal ajal õhtusööki valmistavad ja teekeetleid sisse lülitavad.

GEIDCO
Seotud lood:

Esimene samm GEIDCO loomiseks on kogu Aasia mandrit ühendava „supervõrgu“ loomine, mis võimaldaks Hiina põhjapiirkonnas Gobi kõrbes pakatavat energiatootmissuutlikkust ära kasutada näiteks väga kaugel ida pool Jaapanis.

Kogu süsteem rajaneks tuhandete kilomeetrite pikkustel, rohkem kui 1000 kilovoldise pingega vahelduvvoolu ja 800 kilovoldise pingega alalisvoolu juhtivatel ülikõrgepingeliinidel. Kõrgepinge vähendab energiakadu pikkadel vahemaadel ning Venemaal ja Jaapanis on juba paigaldatud sadu (Venemaal tegelikult isegi tuhandeid) kilomeetreid toimivaid ülikõrgepingeliine. Need kahvatuvad aga Hiina ülikõrgepinge-taristu kõrval — alates 2009. aastast on seal rajatud u 15 000 km ülikõrgepingeliine ning järgmise kahe aasta jooksul on kavas töösse lasta teist sama palju.

Mida suuremaks GEIDCO taastuvenergiavõrk kasvab, seda stabiilsemaks see muutub, kuna sõltub üha vähem üksikutest energiatarnijatest, mistõttu ongi lõppeesmärgiks kogu maailma Gröönimaast Lõuna-Aafrikani, Austraaliast Šveitsini ühendav globaalenergiavõrgustik.

Taolise eesmärgi saavutamine ei kujune kindlasti lihtsaks; takistuseks võivad saada geopoliitika, võrgu kuuluvuse, ühtelõimitud maailmas toimiva võrgu stabiilsuse tagamise ja röögatute taristukulutuste teemalised küsimused. Kuid Hiina, mille 1,35 miljardi inimese suurune ja üha kasvav rahvastik on juba sunnitud seisma silmitsi äärmusliku keskkonnareostusega, arendab taastuvenergeetikat jõuliselt ja teeb sellesse valdkonda suuri investeeringuid.