Äärmuslikud ilmastikutingimused ohustavad mesilasi ja teisi tolmeldajaid

 (6)
Äärmuslikud ilmastikutingimused ohustavad mesilasi ja teisi tolmeldajaid
Foto: Unsplash

Rootsi Põllumajandusülikooli ja Vermonti Ülikooli teadlased on laiapõhjalises metauuringus analüüsinud 117 erineva uuringu tulemusi ning jõudnud järeldusele, et ekstreemsed ilmaolud ja loodusõnnetused avaldavad mõju erinevatele tolmeldajaputukatele.

Kõige enam mõjutavad putukaid äärmuslik kuumalaine, põud ja üleujutused. Eelkõige on ohustatud nende arvukus ja paaritumisvõime, kirjutab Forskning & Framsteg.

Uuringutes analüüsitud looduslikud ohud olid üleujutused, orkaanid, tsunamid, äärmuslikud kuumalained, põuaperioodid, metsatulekahjud ja vulkaanipursked.

Ehkki enamasti mõjuvad ekstreemolud putukatele halvasti, siis tuli analüüsidest välja ka positiivseid mõjusid. Näiteks metsatulekahjud võivad suurendada mesilaste arvukust ja liigirikkust. See mõju kehtib konkreetselt vaid mesilaste kohta.

Kuna maailma kliima soojeneb, siis arvatakse, et põud ja metsatulekahjud muutuvad üha sagedasemaks ning see kahandab tolmeldajate eluvõimalusi veelgi.

Uuringutes oli kõige enam analüüsitud äärmuslike loodusolude mõju mesilastele ja liblikatele, mõnevõrra vähem oli vaadeldud mardikaid ja nahkhiiri.