Mobiilset internetti arvutis kasutab 39% elanikest

 (10)
Mobiilset internetti arvutis kasutab 39% elanikest
Foto: Elisa

Turu-uuringute AS-i hiljutise uuringu kohaselt kasutab mobiilset internetti arvutis 39% meie elanikkonnast.

See tähendab kümnendiku võrra rohkem inimesi kui samal ajal eelmisel ja ka üle-eelmisel aastal.

Põhjust ei tule kaugelt otsida: kodumaised mobiilioperaatorid hakkasid mobiilse interneti kodupakette oluliselt "kasutajasõbralikumas vormis" pakkuma, nagu ütleb Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu.

Lisaks on Eestis üha paremaks muutumas mobiilse interneti võrk, mis tagab püsiühendusega sarnase andmeside kvaliteedi ja kiirused.

"Elisa kahekordistas mullu võrguinvesteeringuid ning ehitas 4G võrgu tihedamaks üle terve Eesti, tõustes seeläbi turuliidriks 4G kliendiarvu võrdluses," kinnitab Hiiepuu.

Uuringu kohaselt kasutab mobiilse interneti kasutajaskonnast 33% seda tavaarvutis ja 18% tahvlis. Paralleelselt nii arvutis kui ka telefonis kasutab mobiilset internetti 12% elanikest ehk kolmandik teenuse kasutajatest.

Kumbagi mobiilset internetti ei kasuta 38% mobiilside kasutajatest. See näitaja on aastaga vähenenud 8% ja kahe aastaga 14%.

Mobiilse interneti mittekasutajate seast leiab uuringu andmeil sagedamini järgmistest elanikkonna gruppide esindajaid:

* naised,
* mitte-eestlased,
* vanemad kui 50-aastased ja pensionärid
* pigem madalamasse sissetulekugruppi kuulujad.

Ülejäänud sihtgruppides on mobiilse interneti kasutajaid seevastu enam kui keskmises mahus.

Turu-uuringute AS viis mobiilse interneti kasutust puudutava uuringu läbi tänavu veebruaris. Uuringu valimisse kuulus 2000 inimest.