Mis paneb inimese usaldama alternatiivmeediat rohkem kui tavalist?

 (15)
Mis paneb inimese usaldama alternatiivmeediat rohkem kui tavalist?
Foto: Andres Putting

Kaasaegses ühiskonnas hakkamasaamiseks on tähtis olulise ja vajaliku informatsiooni kättesaamine. Paraku ei ole see kõigile inimestele võrdselt ligipääsetav, kirjutab Tartu Ülikooli sotsioloog Andu Rämmer saidil ERR Novaator.

Ameerika sotsioloog Mark Granovetter leidis juba seitsmekümnendatel, et eelisolukorras on kasulikumate sidemetega inimesed, kes jõuavad olulise informatsioonini kiiremini ("The Strength of Weak Ties").

Sellele järgnenud internetiajastul on olulise info leidmine veelgi tähtsam. Informatsioonini jõudmisel on saanud määravaks inimestevahelised sidemed.

Inimesi ühendavates võrgustikes on esmatähtis usaldus sinna kuulujate vastu. Ühiskonna tasandil mängib olulist rolli üldistatud usaldus, mis kujutab endast inimeste valmisolekut usaldada teisi ilma vastuteenet ootamata, on leidnud politoloog Robert Putnam (2008). Selle taga peitub ootus, et ka teised ühiskonnaliikmed käituvad altruistlikult.

Usalduse puhul on tegu sotsiaalsest keskkonnast omandatud sotsiaalse normiga. Mida kõrgem on üldistatud usaldus kaasinimeste vastu, seda paremini kulgeb inimestevaheline koostöö ja toimivad kogukonnad.

Loe täisteksti saidil ERR Novaator