Maa-amet uuendas kinnisvara hinnastatistika päringukeskkonda


Maa-amet uuendas kinnisvara hinnastatistika päringukeskkonda
(ekraanitõmmis)

Maa-amet uuendas kinnisvara hinnastatistika päringukeskkonda, et muuta see paremaks ja paindlikumaks.

Maa-ameti eestvõttel valminud kinnisvara hinnastatistika päringukeskkond võimaldab Eestis tehtud kinnisvaratehingute kohta kõigil huvilistel juba alates 2007. aastast päringuid teha ja ülevaateid koostada.

"Kümnekonna aastaga on päringukeskkonna kasutamine tublisti suurenenud - lisaks kinnisvara ostu ja müügiga tegelevatele inimestele vaatavad sealt andmeid paljude ametite esindajad ja muidugi kinnisvaraomanikud ise," ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits.

Selleks, et saada paremat ülevaadet kinnisvaraturul toimuvast, on lisatud uued aruanded.

Näiteks saab vaadata Ehitisregistris registreeritud hoonete andmetel põhinevat tehingute statistikat ja residentsusega seotud aruandeid.

Veel on lisandunud võimalus pärida andmeid korraga mitme piirkonna kohta ja vaadata tulemusi mitmel eri kujul, sh eksportida neid Exceli-tabelisse.

Päringukeskkonna andmete alus on 1996. a valminud tehingute andmebaas, millesse kantakse notaritelt saadud teave kogu Eestis toimuvate kinnisvara võõrandamistehingute kohta.

Vaata uut päringukeskkonda!