Google Maps kuvab riigipiire sõltuvalt sellest, kus vaataja asub (see on korraga hea ja halb)

 (4)
Google Maps kuvab riigipiire sõltuvalt sellest, kus vaataja asub (see on korraga hea ja halb)
Pilt täidab illustreerivat eesmärki. (Foto: AFP)

Paljud võivad arvata, et riigipiirid on midagi kindlat ja püsivat, mille asetuse üle küll kohati vaieldakse ja sõditakse, aga mis üldiselt on muutumatud.

Google'i menukas kaardirakenduses Google Maps, ja ka Google Earthis see igatahes paika ei pea.

Google Maps läheneb riigipiiride märkimise küsimusele samamoodi nagu kartograafid enne interneti-ajastu saabumist. Ehk siis: piir märgitakse vastavalt kindla riigi asukate nägemusele sellest, kuidas olema peaks. Vaataja arvuti või nutiseadme geograafiline asukoht on ju teada.

Kui sama piiri vaatleb kasutaja, kes asub muus riigis, kus see pole nii tuline teema, siis seal näeb ta eri variante korraga.

Säärane lahendus on korraga halb ja hea ning seda üsna samal alusel. Nimelt osad leiavad, et see aitab rahvusgruppide vahelisi pingeid ära hoida, ja osad väidavad, et see just võib pingeid suurendada.

Kritiseerijad väidavad ka, et Google'i lähenemine eitab ühtset objektiivset reaalsust. Muidugi on siin raske mõista, kuidas saab ühtset objektiivset reaalsust üldse olla, kui riigipiiride üle vaieldakse ning isegi kakeldakse ja sõditakse.