Euroopa Liit plaanib paari aastaga kõik linnad ja külad tasuta wifiga katta

 (13)
Võru
Avalik wifi-punkt VõrusFoto: Taavi Arus

Euroopa Liidu algatus WiFi4EU toetab tasuta traadita interneti levialade rajamist, iga omavalitsus võib kandideerida 15 000-eurosele toetusele.

Programm WiFi4EU pakub Kõigile Euroopa kohalikele omavalitsustele toetust wifi levialade loomiseks avalikus ruumis, sh raamatukogudes, muuseumides, avalikes parkides, väljakutel. Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri sõnul on algatuse eesmärk „varustada 2020. aastaks kõigi Euroopa külade ja linnade põhilised avaliku elu keskused tasuta traadita internetiühendusega.“

Kõiki KOV-isid kutsutakse nüüd end registreerima enne mai keskele kavandatud esimest projektikonkurssi, mille raames saab taotleda EL-i rahastust tasuta wifi levialade rajamiseks. Võrgu ülalpidamiskulud kannavad omavalitsusüksused hiljem ise.

„Algatus WiFi4EU annab kogu EL-is avalikus ruumis tuhandetele Euroopa kodanikele tasuta juurdepääsu internetile. Tänu programmile saavad kohalik kogukonnad võimaluse tuua internetiühendus kodanikele lähemale, võimaldades neil digiteerimise lõputuid võimalusi täiel määral kasutada. See on konkreetne samm digitaalse ühtse turu väljaarendamise suunas,“ ütles Euroopa Komisjoni gigitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel.

EL-i eelarves on kuni 2020. aastani eraldatud 120 miljonit eurot avaliku tasuta wifi teenuse seadmestiku rahastamiseks 8000 omavalitsusüksuses kõigis liikmesriikides ning Norras ja Islandil.

Seotud lood:

Programmis osalemiseks saavad omavalitsused alates eilsest, 20. märtsist registreerida end portaalis www.WiFi4EU.eu. Taotluste esitamise etapil, mis algab 2018. aasta mai keskel, käivitatakse esimene projektikonkurss ja registreerunud omavalitsused saavad esitada taotluse esimese tuhande WiFi4EU toetuse saamiseks (igaüks 15 000 eurot). Toetusi jagatakse sooviavalduste laekumise järjekorras.

Vahendite eraldamise etapil kuulutab komisjon, järgides geograafilise tasakaalu põhimõtet, välja 1000 omavalitsust. Lähima kahe aasta jooksul käivitatakse veel neli WiFi4EU projektikonkurssi.

Programmi WiFi4EU raames rahastatavaid võrke saab kasutada tasuta ning neis ei koguta reklaami- ja isikuandmeid. Rahastatakse üksnes neid võrke, mis ei dubleeri era- või avaliku sektori poolt juba pakutavaid sama kvaliteediga tasuta teenuseid samas avalikus ruumis.

WiFi4EU osa ulatuslikust EL-i telekommunikatsioonieeskirjade ümberkorraldamisest ning hõlmab uusi meetmeid, et rahuldada eurooplaste suurenevaid internetiühenduse vajadusi ja edendada Euroopa konkurentsivõimet.