E-õppe konverents: Milline on tänapäevane õppija ja mis on ümberpööratud klassiruum?


Lapsed ja kool-41
Lapsed ja kool-41Foto: Ilmar Saabas

Kolmapäevast reedeni toimuval e-õppe konverentsil räägitakse haridusinnovatsioonist ja sellega seotud väljakutsetest: mida oodatakse õpetajalt kui muutuste agendilt ja milline roll on haridusasutuse juhil?

Kuidas tuvastada ja hinnata kooli ning õpetamist mõjutavaid trende? Milline on tänapäevane õppija, kas ja kuidas on muutunud õpikeskkond ning koos sellega ka õppimine?

Kuidas iga päev jõuda iga õpilaseni, arutleb konverentsil Jon Bergmann (Ameerika Ühendriigid), kes on ümberpööratud klassiruumi (flipped classroom) idee viinud sadade ja sadade õpetajateni üle maailma. Ümberpööratud klassiruumi mudelis vahetavad kohad senised tunnitöö ja kodutöö, mis võimaldab tunnis teadmisi kinnistada, analüüsida, seostada ning annab õppijale olulisema rolli oma õppeprotsessi juhtimisel.

Suurbritannia kogemustest IKT-õppekava koostamisel tuleb rääkima Toshiba haridusnõunik Bob Harrison. Uue õppekava kohaselt õpetatakse lastele senise tehnoloogia tarbimise asemel seda, kuidas arvuti töötab ja kuidas selle abil luua midagi uut. Viieaastaseid programmeerimise algtõdesid õppivaid lapsi võib edaspidi näha koolides üle Suurbritannia.

Tallinnas TTÜ Mektory majas 9.-11. aprillil toimuva rahvusvahelise konverentsi „Pöördepunkt hariduses“ korraldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). 

Konverentsi kava on saadaval veebis, ülekannet esinemistest näeb ka Fortest.