Täna 24 aastat tagasi ründas Eesti elektrooniliselt Nõukogude armeed

 (67)
Pihkva dessantdiviisi teletorni juures 1991 augustis
Pihkva dessantdiviisi teletorni juures 1991 augustisFoto: Tallinna Teletorn

"Alustada segamist!" – nii kõlas käsk täna 24 aastat tagasi. See oli esimene kord, kui Eesti kasutas elektroonilise sõja võtteid Nõukogude armee vastu ja demonstreeris sellega oma tehnilist üleolekut.

Eelmisel päeval kell 23:03 oli Eesti Vabariik kuulutanud ennast iseseisvaks, 21. augusti hommikul üritas aga Tallinnasse jõudnud Pihkva dessantdiviis rünnata ettekavatsetud plaani järgi Teletorni.

Valitsuse salajasel sidekeskusel oli ainult hetk otsustamiseks, kui kell 05:55 katkes Nõukogude sõjaväesagedustel püsinud raadiovaikus. Seejärel käivitunud segamine katkestas Pihkva dessantdiviisi väeüksuste omavahelise raadioside ca kolmeks-neljaks tunniks.

Dessantdiviisi radistid kasutasid side loomiseks kõiki olemasolevaid kanaleid ja raadiosidevahendeid, kuid igal pool oldi suutelised nende raadiosaatjate signaale summutama.

Sõjalises mõistes oli tegu vastase ründamisega elektrooniliste sõjapidamisvahenditega, mille tulemusel muutuvad väeüksused juhitamatuteks. Nii asus Eesti pool täie õigusega sidesõjas kaitsma vastselt oma iseseisuvse taastanud Eesti riiki.

Loe täpsemalt valitsusside juhi Aadu Jõgiaasi meenutusi siit ja Kodukaitse veebilehelt.