Scoutspataljoni kogemused CV90-soomukitega

 (26)
Scoutspataljoni kogemused CV90-soomukitega
Soomuk CV-90 lahinglaskmised Rutjal.15. mail 2019 (foto: Ardi Hallismaa, kaitsevägi / ajakiri Sõdur)

2016. aasta detsembris sõitsid Paldiskis laevalt maha esimesed kaitseväe jalaväelahingumasinad CV9035. Jaanuaris 2017 alustas uute soomukitega väljaõpet esimene Scoutspataljoni soomusjalaväekompanii, saavutades kompanii väljaõppetaseme kevadeks 2018.

Selle aasta kevadeks saavutab kompanii väljaõppetaseme ka kolmas Scoutspataljoni soomusjalaväekompanii ja manööverkompaniide ümberrelvastumise soomustransportööridelt jalaväelahingumasinatele võib lugeda lõppenuks, kirjutab ajakiri Sõdur nr 1 / 2020.

Instruktorite väljaõpetamine algas juba 2015, kui esimesed kaitseväelased läksid Soome õppima CV9030-tüüpi soomukit. Kuigi soomlaste soomuki torn on kaitseväe CV9035-tüüpi masinast erinev, saadi Soomest väga head ja põhjalikud teadmised just šassii kohta.

Järgnes mehaanikute ja instruktorite koolitamine Hollandis 2016. a esimesel poolel. Nende kursustega oligi loodud piisav alus selleks, et kogu edasine CV90 väljaõpe sai toimuda Eestis, eesti keeles ja kaitseväe oma instruktorite käe all.

Esimene õppetund saadi juba instruktorite koolitamise ajal – modernne jalaväelahingumasin on palju keerukam kui seni relvastuses olnud PASI XA-188. Piltlikult öeldes koliti kergejõustikuareenilt üle motospordivaldkonda.

Kaitseväes tervikuna puudus varasem kokkupuude roomikmasinate kasutamisega ning ei adutud päris täpselt, kuidas mõjutab uue platvormi olemasolu väljaõppetsüklit, hooldusrutiini ja millised nõuded on soomuki tulevastele kasutajatele.

Seotud lood:

Vastavat kogemust käidi omandamas teistes riikides, kuid teadmise jõustamine kaitseväes on töö, mis kestab senini.

Hoolikalt tuleb järgida roomikmasina kilometraaži ja distsiplineerida soomukite kasutajaid, et vältida tühje sõite (näiteks õppusejärgset alade koristamist CV90-ga ei tee), mida PASI-dega niivõrd arvestama ei pidanud nende kordades odavama kilomeetrihinna tõttu.

Ka õppusejärgsete hoolduste mahud tuli aastaplaanides arvestatava koefitsiendiga üle vaadata.

Kui PASI-le piisas pesust ja mõnede sõlmede ülekäimisest, siis CV90 tahab õppusejärgselt saada vähemalt nädala või isegi enam, et teha põhjalik kontroll ning hooldus soomuki lahinguvõime säilitamiseks. Kõik see paneb soomuki meeskonnaliikmetele varasemast suurema vastutuskoorma.

Meeskonna valik

CV9035 meeskonnakursus kestab kolm kuud. Kursusele arvatud kaitseväelaselt eeldatakse huvi rasketehnikaga tegelemise vastu olenemata auastmest. Ka rühmaülem peab vajaduse korral suutma põlvini mudas koos soomukijuhi ja sihturiga katkist roomikut remontida.

Seega olenemata auastmest, reamehest ohvitserini on kursusel kõikidele samad nõudmised. Nii tagatakse, et kõik kolm soomuki meeskonnaliiget suudavad vajaduse korral üksteist asendada, mis on veidi teine lähenemine kui enamiku riikide sarnastel kursustel, kus keskendutakse pigem ainult ühe konkreetse ameti (soomukijuhi või sihturi, aga mitte mõlema) õpetamisele.

Kuna CV9035 meeskonnakursus pole sugugi lihtne, siis soomuki meeskonda saavad ainult need, kes ennast tõestavad. Kursuselt on välja kukkunud nii sõdureid, veebleid kui ka ohvitsere. Kvaliteedile rõhumine tagab aga selle, et nende piiratud arvu soomukite meeskondadesse saavad tõesti need, kes on seda privileegi väärt ning suudavad masinast maksimumi võtta.

Peale tehnikahuvi peab kursuslasel olema ka inglise keele oskus, sest kõik soomuki kasutajaliidesed on inglise keeles. Soomukijuhil peab olema C-kategooria juhiluba ning soomuki ülemal vähemalt B-kategooria juhiluba, et liikluses orienteeruda, kui tuleb avalikel teedel liigeldes soomukijuhile juhiseid anda.

Peale praktilise õppe nii garaažis kui ka maastikul, korraldatakse osa õppest virtuaalkeskkonnas programmiga Steel Beasts ja Hollandis asuvas CV9035 simulaatoris TACTIS. Viimast siiski juba allüksuse kokkuharjutamise, mitte baasõppe ajal.

Loe edasi ajakirjast Sõdur nr 1 / 2020