Kes ja millal leiutas ratastooli?


Kes ja millal leiutas ratastooli?
Konfutsius ratastoolis. Joonistus aastast 1680.Wikimedia commons

Esimeseks ratastoolisarnase objekti kasutamise tõendiks võib pidada üht Antiik-Kreeka vaasi. Sellel 7. sajandist eKr. pärit vaasi ehisvöödil kujutatakse ratastega voodit.

Hiina päritolu väga vanadelt joonistustelt on arheoloogid avastanud, et sealmail kinnitati toolidele rattad alla ligikaudu 500. aasta paiku. Kuid ratastooli ei kasutatud Hiinas sugugi mitte nii nagu tänapäeval, tollal oli ratastool üksnes rikaste inimeste ja ülikkonna kasutuses.

Ka Euroopast on näiteid, et ratastoole kasutas tollane eliit, näiteks Hispaania kuningat Felipe II transporditi ringi ratastel troonil.

Tänapäevase kokkupandava ratastooli leiutasid invaliidistunud Herbert Everest ja insener Harold Jennings. Nad konstrueerisid 1933. aastal üksnes 22,5 kg kaaluva ratastooli, mida selles istuv inimene sai ise juhtida.

Video läheb pisut reklaamiks: