Kas Kaitseväe vormirõivaid on lubatud kombineerida erariietega?

 (25)
Kuulivestialune pikkade varrukatega särk, takjakinnised embleemide jaoks.
Kuulivestialune pikkade varrukatega särk, takjakinnised embleemide jaoks.

Sellise küsimusega pöördus Forte rubriigi Lihtne küsimus & tark vastus poole üks lugeja nimega Ats. "Ja kas on lubatud vabal ajal kanda KV vormi, n. kalapüügi ajal? Tartus on tihti näha härrasid, kes kombineerivad Eesti mustriga frentši või pükse suvaliste jopede või kampsuniga. Minul on ajateenistusest meeles, et "vormis kartuleid ei võeta" ja "erariietega ei kombineerita". Kui ei tohi, siis kuidas saaks (ja kes peaks) eksinud kodaniku selle eest vastutusele võtma ja millised on karistused?"

Lugeja küsimusele vastas pikalt ja põhjalikult Kaitseväe peastaabi juriidilise teenistuse nõuniku kohusetäitja Annika Timusk:

"Küsimustele vastamisel tuleb eristada ühelt poolt tegevteenistuses olevat kaitseväelast ning teiselt poolt tegevteenistusest vabastatud reservi või erru arvatavat vormikandmise õigusega kaadrikaitseväelast, kes seaduse kohaselt ei pea vormiriietust tagastama.

Tegevteenistuses olev kaitseväelane peab järgima kaitseväeteenistuse seaduse, kaitseväe korralduse seaduse, Vabariigi Valitsuse 14.12.1998. a määrusega nr 273 kinnitatud „Kaitseväe sisemäärustik“ ning nende alusel antud erinevaid Kaitseväe juhataja käskkirju, mis kehtestavad põhjalikud nõudmised kaitseväelaste igapäevasele käitumisele, viisakusele, distsipliinile ning käskkude ja korralduste täitmisele.

Kaitseväe juhataja on KVTS § 160 lg 5 ja KLS § 7 lg 3 alusel andnud oma 18.03.2010. a käskkirja nr 99 “Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise kord” (edaspidi nimetatud kord), mis sätestab vormiriietuse kandmise tingimused ja korra. Vormiriietusena mõistetakse kaitseväelasele tagastamise kohustusega antavaid kaitseväeliste tunnustega või tagastamise kohustuseta antavaid kaitseväeliste tunnusteta riidevarustuse elemente ning vormiriietus koosneb tavavormi, väli- või töövormi ning õhtuvormi elementidest. Nimetatud korra punkti 2.4 kohaselt kantakse kaitseväelase vormiriietust teenistusülesannete täitmisel koos ettenähtud eraldusmärkidega.

Korra punkti 3.4 kohaselt on kaitseväelastel keelatud mh kanda vormiriietust ilma ettenähtud eraldusmärkideta; muuta omavoliliselt vormiriietuse ja eraldusmärkide kuju; kanda tava-, väli- ja õhtuvormide elemente kombineeritult, v.a väli- ja tavavormide elementide korral vastavalt peatükis 4 sätestatule; kanda vormiriietust kombineeritult erariietusega, teiste riikide sõjaväevormi ja erialavormiriietuse elementidega (v.a väljaõppel osalemisel väljaõpet läbiviiva struktuuriüksuse ülema loal). Iga kaitseväelane, kes kannab vormiriietust, peab järgima kaitseväedistsipliini, avaliku korra nõudeid ja üldtunnustatud käitumisnorme (korra p 2.3).

Teenistusülesannete täitmisel vormiriietuse kandmise korra rikkumisel on võimalik kaitseväelast distsiplinaarkorras karistada.

Reservväelased, kes on nt õppekogunemisel, juhinduvad vormikandmisel eeltoodust. Muus osas, tavakodanikuna kaitseväelase vormiriietuse kandmisel keelavat regulatsiooni samuti ei ole.“

Jälgi Forte uudiseid ka Twitteris!

Kasutad reklaamiblokeerijat.

Sisu mugavamaks tarbimiseks
telli Delfi Kogupakett või reklaamivaba pakett.

Kogupakett
1€ / kuus*
Sisaldab 11 Eesti tippväljaande tasulist sisu, vähem bännerreklaame, saad jagada kuni 4 kasutajaga.
* Esimene kuu 1 €, edasi 9,99 €
Reklaamivaba pakett
2,99€ / kuus
Saad lugeda tasuta sisu ilma bännerreklaamideta. Ei sisalda tasulise sisu lugemisõigust.
 
Lisan erandi. Vaata AdBlock juhist siit
ja AdBlock Plus juhist siit.
Mõistame, et käid meie juures uudiseid lugemas, mitte reklaame vaatamas. Reklaamidest sõltub meie sissetulek ja see võimaldab meil pakkuda sulle soodsalt head ajakirjandust.