Hitleri majandusime tegelikult – keskmist mõõtu mull, mis lõppes ränga krahhiga

 (457)

Holokaustieitus ja nõukanostalgia on sisuliselt sama asja kaks nime – mõlemad üritavad väita, et ajutiselt saavutatud majanduslik stabiilsus õigustavat totalitaarset korda, mõlemad üritavad väita, et miljoneid hukkunuid koondus- ja vangilaagrites polevat justkui olnud, või et massimõrvu olevat võimalik ideoloogiliselt õigustada. Ennekõike levitavad mõlemad aga müüte, mis rajanevad propagandal, mitte faktidel.

Üks neist müütidest on nõukogude majandusime, mis väljendus viisaastakutega rasketööstusele rajatud kvantiteedil ja statistika ilustamisel, mitte elatustaseme tegelikul tõusul. Teine müütidest on aga nn Hitleri majandusime, mis lõppes teatavasti Saksamaa majanduse ühe kõige rängema krahhiga tänu militaristliku avantüüri nurjumisele 1945. aastaks.

Ehk, parafraseerides ühte tõusvat staari meie poliitikas, kui Hitler tõesti tõi riigi majanduse sügavalt p**sest välja, siis paiskas ta selle ise jälle kohe sinna tagasi, esimeseks kulus kuus aastat, teiseks kulus samuti kuus, sõja-aastat. Ja nendel, kel on masohhistlik vajadus ühe totalitaarse korra kadumise järel kummardada teist totalitaarset korda, tasuks siiski meelde tuletada, et Hitleri võimuaeg ei lõppenud 1939. aastal, mil ta müüs tagaselja pool Poolat, kogu Soome, Eesti, Läti, Moldova ja lõpuks ka Leedu Stalinile. Järgnenud aastad majandusimet küll ei tähistanud.

Enne Hitlerit, Hitleri ajal ja pärast Hitlerit
Saksamaa sisemajanduse kogutoodang ja majanduskasvu (või –languse) numbrid, arvestus miljonites 1990. aasta dollarites

1870 | 72 149 (1870. aasta piirides)
---
1913 | 237 332
---
1928 | 263 367 | 4.37%
1929 | 262 284 | -0.41%
1930 | 258 602 | -1.40%
1931 | 238 893 | -7.62%
1932 | 220 916 | -7.52%
1933 | 234 778 | 6.27%
1934 | 256 220 | 9.13%
1935 | 275 496 | 7.52%
1936 | 299 753 | 8.80%
1937 | 317 783 | 6.01%
1938 | 342 351 | 7.73%
1939 | 374 577 | 9.41%
1940 | 377 284 | 0.72%
1941 | 401 174 | 6.33%
1942 | 406 582 | 1.34%
1943 | 414 696 | 1.99%
1944 | 425 041 | 2.49%
1945 | 302 457 | -28.84%
---
1950 | 265 365 (1991. aasta piirides kokku, sh Läänes 213 942 ja Idas 51 412)
---
1973 | 944 755 (sh Läänes 814 786 ja Idas 129 969)
---
1990 | 1 264 438 (sh Läänes 1 182 261 ja Idas 82 177)

Andmed pärinevad Angus Maddisoni uurimusest “The World Economy. Historical statistics.” OECD 2003
Seotud lood:

Hitleri buum, stagnatsioon ja krahh

Tõsi on see, et Adolf Hitler haaras Saksamaal võimu 1933. aastal, kui riik oli eelnenud nelja kriisiaastaga teinud läbi kokku 16,1 protsendilise majanduslanguse (suuruselt neljanda Euroopas pärast Austria 22,5, Poola 20,7 ja Tšehhoslovakkia 18,2-protsendilist langust). Ja veel eelnenud aastate (1921-1924) Saksamaa hüperinflatsiooniga võrreldes oli tõesti iga uus poliitika parem kui eelmine.

Tõsi on ka see, et administratiivsete meetmetega suutis Hitler esile kutsuda mõneks ajaks majandusliku buumi, kuna majanduskasv ulatus 1933-1939 iga aasta kuuest kuni üheksa protsendini, sellesse aega mahtus ka olümpiaaasta 1936, mis reeglina annab korraldajamaale suure lisaimpulsi majanduses.

Kuid tõsi on ka see, et oma sihikindla poliitikaga viis Hitler Saksamaa maailmasõtta, mille ajal, välja arvatud 1941. aasta, näitas Saksamaa vaid majanduslikku stagnatsiooni – majanduskasv aastas nullist kuni 2,5 protsendini.

Ja ennekõike tõsi on ka see, et just Hitleri sihikindla poliitika tulemusel sõjas lüüa saades, tegi riik lõpuks läbi sajandite rängima majanduskrahhi – aastase majanduslangusega 1945. aastal 28,8 protsenti.

Võrdluseks: rängimad majanduslanguse aastad Saksamaal:

  • 1915 -5 protsenti
  • 1919 -23 protsenti
  • 1923 -16,9 protsenti
  • 1931 -7,6 protsenti
  • 1932 -7,5 protsenti
  • 1945 -28,8 protsenti
  • 1946 -52,5 protsenti

Adenaueri ime, Bismarcki ime, Kohli ime

Majandusimest on põhjust viimase kahe sajandi Saksamaal rääkida küll, esmalt ajavahemikus 1870-1913, mil riigi majanduse kogutoodang 3,3-kordistus, teist korda aastail 1950-1973, kui nüüd Lääne-Saksamaa majanduse kogutoodang 3,8 kordistus. Neid majandusimesid saab seostada vastavalt Otto von Bismarcki ja tema järglaste ning Konrad Adenaueri ja Ludwig Erhardi nimedega.

Totalitaarsest võimust kinni hoidnud Ida-Saksamaa näitas aastail 1950-1973 küll 2,5-kordset majanduskasvu, et seejärel juba enne 1990. aastat sügavasse languskeerisesse tagasi libiseda. Ajavahemikus 1950-1990 Ida-Saksa majandus vaid 1,6-kordistus, Lääne-Saksamaa samal ajal aga koguni 5,5-kordistus. Saksamaa taasühinemise järel, 1991- aastast tänaseni, on Saksamaa majandus omakorda 2,5-kordistunud, samuti kaugelt enam kui kogu Hitleri võimuajal.

Hitleri ajal tegi riigi majandus läbi küll kasvu, esmalt 1,9-kordistudes aastaks 1944, kuid tema esile kutsutud maailmasõja nurjumine paiskas 1946. aastaks riigi majanduse tagasi 1897. aasta tasemele. Mingist imest siin küll rääkida ei saa.

Väliskaubandus oli küll sõjeelsetel aastatel Saksamaal enamasti plussis, sõja-aastail katkes aga peaaegu täielikult, kui kogu rõhk suunati sõjatööstuse ülalpidamisele. Ja see pole võrreldavgi tegelike majandusime-aastatega enne Esimest maailmasõda ja eriti pärast Teist maailmasõda, kui riik sai just eksportivate riikide suurjõuks.

Räägitakse küll, et Hitler olevat Saksamaal tööpuuduse kaotanud, vähendades seda 1932. aasta 5,6 miljonilt 1938. aasta 0,4 miljonile töötule, osalt küll sunnitöö, osalt formaalsete töökohtade loomisega, meenutades samaaegset NSV Liidu taktikat. Ja nagu ilmneb, siis vaid ühel aastal sel perioodil (1934) maksti töölistele tegelikult kõrgemat palka kui 1928. aastal. Heaolu tõusule see küll ei viita, aga selleks oligi vaja sõda esile kutsuda, sest muul moel mulli säilitada oli võimatu.

Ja Hitleri Saksamaa polnud ju ainus maailmas, mis suurest kriisist väljudes tööpuuduse probleemist lahti sai, isegi väike Eesti kuulutab 1939. aastal, et tööpuudust peaaegu enam ei ole. Nõukogude propagandaga me neid väiteid praegu võrdlema ei hakkagi.

1930. aastad tähistavad küll teed kriisist kriisi, aga suurprojekte võeti sel ajal ridamisi ette: Saksamaa rajas oma kuulsat teedevõrgustikku - autobahne - juba enne Hitlerit, see sai küll Hitlerilt lisahoogu. NSV Liit ehitas sel ajal BAM-i ja Balti-Valge mere kanalit vangide sunnitööga, ameeriklased rajasid näiteks Hooveri tammi. Hitleri panus polnud siin just midagi imelist, president Roosevelti New Deal ookeani tagant aitas maailma toibumisele rohkemgi kaasa. Ja Teine maailmasõda lõppes siiski liitlasriikide, mitte Hitleri tehnoloogilise pealejäämisega.

Riikide sisemajanduse kogutoodangu numbrid läbi aegade: Angus Maddison “The World Economy. Historical statistics.” OECD 2003

Saksamaa "majandusime" Teise maailmasõja ajal | Create infographics