FOTOD: Õhuvägi tähistas 93. aastapäeva

 (47)
FOTOD: Õhuvägi tähistas 93. aastapäeva
Foto: kaitsevägi

Õhuväelased tähistasid täna Ämari lennubaasis piduliku rivistuse ning õhuetendusega oma väeliigi 93. aastapäeva.

Aastapäeva rivistusel ausamba „"Viimane lend“" juures autasustas õhuväe staabiülem kolonelleitnant Jaak Tarien väljapaistvamaid kaitseväelasi ja riigiametnikke õhuväe teeneteristi, tänukirja ning meenetega.

Õhuvägi pidas meeles ka veterane ja tutvustas neile uuenevat lennubaasi.

Rivistuse järel said külalised näha õhuetendust ning olid seejärel oodatud õhuväe ülema vastuvõtule.

"Eesti riigikaitse seisab kahel alussambal: esmane iseseisev kaitsevõime ja kollektiivkaitse koos liitlastega. Õhuvägi on peamine panustaja Eesti riigikaitse teise alussambasse meie heade liitlaste kollektiivkaitsevõime maaletoojana,"” ütles Tarien peetud kõnes.

Tarien märkis, et õhuvägi on sillaks Eesti ja tema liitlaste vahel ning koostöös liitlastega tagab õhuvägi selle, et Eesti riik oleks usutavalt kaitstud.

2010. aasta sügisel valmis Ämari lennubaasi rekonstrueerimise mahukaima projektina –lennuliiklusala, mis sisaldab uut lennurada, valgussüsteemi, perroone ja ruleerimisteid.

Kasutaja käsutusse on lennubaasi hooned planeeritud anda selle aasta lõpuks.