Asjatundja selgitab: kui tõhus on tankitõrjesüsteem, mida kaitseväele osta plaanitakse

 (178)

Valitsuskabinet tegi kaitseministrile ülesandeks alustada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega kolmanda põlvkonna tankitõrjeraketisüsteemide Javelin hankimiseks ja sõlmida sobivate tingimuste korral vastav hankeleping.

Mis see Javelin aga täpsemalt on ja milles seisneb selle väärtus?

Forte pärimisele vastas kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna vanemstaabiohvitser, kolonelleitnant Kalle Teras.

Praegu Eesti Kaitseväe relvastuses olevad Milan ja Mapats on nn 2. põlvkonna tankitõrjeraketisüsteemid, millede peamiseks erinevuseks Javelinist on, et pärast raketi väljatulistamist peab laskur sihtmärki kuni tabamuseni täpselt sihikul hoidma.

Javelini puhul on tegemist "lase ja unusta" süsteemiga: tankitõrjemeeskond ei pea pärast raketi väljatulistamist seda enam juhtima ja saab positsioonilt lahkuda või tulistada uue raketi.

Lisaks on Javelinil efektiivsem tandemlõhkepea, millega saab läbistada ka vastase soomusmasinate lisasoomust. Samuti saab lõhkepead panna tabama vastase soomuki katust, mis on tavaliselt kõige nõrgemini kaitstud osa.

Javelini raketi lühikese maa tagant lahinguasendisse rakendumine ning asjaolu, et teda on võimalik tulistada ka hoonete seest, erinevalt praegustest süsteemidest, on eriti oluline linnalahingus, sest muudab süsteemi kasutamise paindlikumaks.

Seotud lood:

See kõik muudab Javelini võrreldes olemasolevate süsteemidega efektiivsemaks ja annab suurema tegevusvabaduse lahinguväljal.

Javelinid on lahingus järeleproovitud ja oma klassi üks efektiivsemaid süsteeme. Nad on USA ja paljude teiste riikide relvastuses alates 1990. aastate keskpaigast.

Neid on edukalt kasutatud nii 2003. aasta Iraagi sõjas Iraagi soomusmasinate vastu kui ka hiljem Afganistani mässulistevastases võitluses.

Javelinide hankimine on osa 2013. a alguses kinnitatud riigikaitse arengukava võimearendusprogrammidest - jalaväe lahingumasinate, uute tankitõrjeraketisüsteemide ning iseliikuvate suurtükkide hankimisest.

Kaitseväes hakkavad Javeline kasutama ja selle alast väljaõpet saama nii tegevväelastest, kaitseliitlastest kui ka ajateenijatest tankitõrjeüksused.

Javelin on Eesti jaoks väga hea valik - tegemist on nii füüsiliselt kui moraalselt suhteliselt uue relvasüsteemiga, millel on suur edasise moderniseerimise potentsiaal.

Oluline on ka, et saame kasutada sama laskemoona kui Ameerika Ühendriigid ja teised NATO liitlased.