Valitsus jättis kümme Tallinna parki looduskaitseta

 (5)
Valitsus jättis kümme Tallinna parki looduskaitseta
Windecki park Imbi Mets/Keskkonnaamet

Valitsus otsustas keskkonnaministeeriumi ettepanekul arvata kümme Tallinna parki looduskaitse alt välja, kuna need on põhiliselt eraomanikele kuuluvad iluaiad, mille edasine riiklik kaitse ei olevat otstarbekas.

Ekspertiiside tulemusel arvatakse riikliku looduskaitse alt välja järgmised Tallinna kaitsealused pargid:

  • Hans Lepa puukool‑aed Haabersti linnaosas
  • Linnu tee 83 aed, Linnu tee 87 aed ja Mõtuse tn 8 aed Kristiine linnaosas
  • Kurni tn 5 aed ning Palli tn 4 ja 6 aed Nõmme linnaosas
  • Hõbekuuse tee 31/Tuule tn 36 aed, Kesktee 35 aed, Väina tee 4 aed ning Windecki park Pirita linnaosas.

Kaitse alt välja arvatavate parkide pindala on kokku umbes kuus hektarit ja üheski neist ei leidu keskkonnaregistris registreeritud kaitsealuseid liike. Neist kaheksa on eraomanduses iluaiad, mis võrreldes linnaruumis asuvate avalike parkidega ei oma ministeeriumi hinnangul üleriigilist tähtsust.

Kõige suuremat kõlapinde on varasemalt leidnud Kose tee alguses asuva Windecki pargi ümber toimuv. Sel asuti juba 20 aastat tagasi maha võtma suuri jalakaid ja saari, kuna need varjasid Vene naftaärimehe Aleksandr Nakonetshnõi vaadet merele.

1993. aasta maist looduskaitse all olev park anti tagasi omanike järglastele, neilt ostis selle ära ärimees Urmas Sõõrumaa, kes laskis teha detailplaneeringu ja müüs siis krundid edasi endisele majandusministrile Toomas Sildmäele, endisele siseministrile Robert Lepiksonile, kaskadöör Aldo Tammsaarele ja veel paljudele teistele. Detailplaneeringu kinnitas toonane linnavalitsus ning raieload vormistas keskkonnaamet.

Pirita kunagine linnaosa vanema Tõnis Mölder on aastal 2017 öelnud, et ei nõustu Windecki pargi klindijalami alumise terrassi looduskaitse alt väljaarvamise ettepanekuga. "Riigi keskkonnaamet on langetanud otsuse ilmselgelt liiga kergekäeliselt ega pole olukorda piisavalt analüüsinud. Keskkonnaamet pole isegi teinud dendroloogilist inveteerimist seal asuvate liikide kohta," nentis Mölder.

Mis puutub Hans Lepa puukool-aeda, siis selle on veel säilinud üksikuid Tallinna linnale olulisi puid on võimalik kaitsta planeeringutes või võtta kohaliku kaitse alla.