Uuring Saaremaalt: uutes hoonetes on radoonitase kõrgem kui vanades

 (3)
Uuring Saaremaalt: uutes hoonetes on radoonitase kõrgem kui vanades
Alar Polt näitab radoonidetektorit. Autor: ERR

Uute hoonete õhus on radioaktiivset radooni rohkem kui vanades, selgub Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilaste Gendra Allikmaa ja Huberta Karma uuringust. Ühtlasi selgitasid õpilased välja, kuidas on radoonitasemega Saaremaal võrreldes ülejäänud Eestiga.

Õpilaste Teadusfestivali vahendab ERR Novaator

Uurimisöö eesmärk oli välja selgitada radoonisisaldus Saare maakonna elamute siseõhus.

„Teemani juhtisid meid õpetajad ja meie enda varasem töökogemus mõõtmismasinatega. Radioaktiivsust kui nähtamatut ohtu tuntakse vähe ning see on üks müstilisemaid ja paeluvamaid kõneaineid rahva seas. Tahtsime oma uurimistööga inimeste teadmisi sellest tõsta,“ selgitasid töö autorid.

Radoon on on värvita ja lõhnata kõrgradioaktiivne õhust raskem väärisgaas, mis moodustab suurima osa looduslikust radioaktiivsest kiirgusest maapinna lähedal.

Sageli puuduvad inimestel õiged teadmised radooni ohtlikkusest ja sellest, kuidas radoon neid mõjutab. Radoon nimelt võib põhjustada erinevaid haigusi ja tervisekahjustusi.

Uuringu autorid püstitasid hüpoteesi, et radoonitase vastab normidele ning hooned on elamiskõlblikud.

Radoonisisaldust õhus mõõdeti Saare maakonna erinevates paikades elamute keldrites ja selle kohal olevates ruumides.

Kõrgeim töö käigus mõõdetud radoonitase hoones oli 120 Bq/m3, Eestis on aga lubatud normiks 200 Bq/m3.
Loe edasi siit