Sisserändajatesse suhtuvad paremini noored, haritud ja jõukamad

 (45)

Alates 2004. aastast, mil Eesti esimest korda Euroopa sotsiaaluuringus osales, on eestimaalaste hoiakud sisserändajate suhtes muutunud positiivsemaks. Kõige positiivsemalt hinnatakse seejuures sisserändajate mõju kohalikule kultuurielule.


Vahendab ERR Novaator

Euroopa sotsiaaluuringu (ESS) andmed näitavad, et Eestis hindavad sisserändajate mõju kohalikule majandusele, kultuurielule ja eluolule positiivsemalt nooremad, haritumad ja kõrgema sissetulekuga inimesed.

Vanusegruppidest on sisserändajate mõju suhtes kõige ettevaatlikumalt meelestatud 75-aastased ja vanemad, kellest 44 protsenti leiab, et sisserändajad muudavad Eesti elukohana pigem halvemaks paigaks. 25–34-aastaste vanusegrupist on samal arvamusel 12 protsenti vastanutest.
Loe edasi ERR Novaatorist