Mereinstituudi suurtöö: Suur tükk Eestist oli ikka veel kaardistamata


Mereinstituudi suurtöö: Suur tükk Eestist oli ikka veel kaardistamata
Sonaripilt avastatud laevavrakist. (Foto: TÜ Eesti mereinstituut)

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi teadlased on välitöödel esimest korda detailselt ära mõõdistanud suure ala Eesti majandusvööndi merepõhjast. Tööde käigus on tehtud avastusi, mida keegi ei ole seni veel dokumenteerinud.

Vahendab ERR Novaator

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi merebioloogia osakonna töörühm teostab ulatuslikku merepõhja elupaikade ja loodusväärtuste inventuuri Eesti majandusvööndis, territoriaalmeres ja sisemeres. Kahe välihooaja (2014-2015) jooksul on kogutud andmeid merepõhja iseloomu ja elustiku kohta nii Läänemere keskosast, Väinameres kui ka Liivi lahe kirdeosas.

„Kuigi projekti tööd veel käivad, on juba praeguseks avastatud mitmeid huvitavaid leide eelkõige varasemalt uurimata avameres,“ rääkis TÜ Eesti mereinstituudi juhtivteadur Georg Martin.
Loe edasi ERR-ist