Kui pikk on haugi mälu? Ja kaladel üldse?

 (1)
Kui pikk on haugi mälu? Ja kaladel üldse?
Haug. (Foto: Wikimedia Commons / Luc Viatour)

Poliitilises debatis kasutatakse sageli väljendit "haugi mälu", märkimaks väga lühiajalist ja lünklikku või valikulist mälu.

Aga milline on haugi või üldiselt kalade mälu tegelikult? Kas see tõesti ulatub vaid 3 sekundi taha? (küsib ajakiri Imeline Teadus)

Vastab Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi ihtüoloogia ja kalanduse teadur Aare Verliin.

See teema on huvitanud teadlasi mitmel pool maailmas ja nüüdseks on leitud, et kalade mälu on kindlasti palju parem ja pikaajalisem kui nii mõnelgi poliitikul.

Iisraelis tehtud katse näitas, et kalakasvandustes söötmise algust saatva helisignaaliga harjunud kalad reageerisid samasugusele helile veel pärast 4-5 kuu pikkust pausi.

Samuti on viimasel ajal mitmeid katseid tehtud kuldkaladega, mille käigus on selgunud, et kalad suutsid küllaltki keeruka labürindi läbimise üksikasju mäletada veel isegi 6 kuud hiljem. Siinkohal võib oletada, et haugi kui aktiivse röövkala mälu ei ole sugugi kuldkala omast kehvem.

Väidetavalt pärineb müüt kalade kolmesekundilisest mälust kuninganna Victoria aegsest Suurbritanniast, kus oli levinud komme pidada kuldkalu väga väikestes ümmargustes klaasakvaariumites.

Selline uskumus aitas vähendada seltskonna võimalikke süümepiinu kalade kitsaste elutingimuste pärast.