Kauge tähetrio kompab Einsteini relatiivsusteooria piire

 (2)
J0337+1715 kunstniku nägemuses. Bill Saxton/NRAO/AUI/NSF
J0337+1715 kunstniku nägemuses. Bill Saxton/NRAO/AUI/NSF

Füüsikud tervitavad iga uut võimalust relatiivsusteooria proovile panemiseks. Rahvusvaheline töörühm on nüüd leidnud 4,2 tuhande valgusaasta kaugusel asuva kolmiksüsteemi, mis võimaldab seni vankumatult seisnud teooriat veelgi kriitilisemalt hinnata.

Vahendavad ERR teadusuudised

Üldrelatiivsusteooria üheks alustalaks on ekvivalentsusprintsiip. Nagu Dave Scott 1971. aastal Kuul tehtud Galileo Galileist inspireeritud katses elegantselt demonstreeris, kukuvad erineva massiga kehad gravitatsiooniväljas täpselt sama kiirusega. Hoolimata sellest, et nendeks on näiteks pistrikusulg ja haamer. Gravitatsiooniline ja inertsiaalne mass on oma olemuselt võrdsed. Sama printsiip on Albert Einsteini kuulsas teoorias veelgi tugevam.

Keha mass ja energia on omavahel seotud. Seega saab osa massist pärineda süsteemi enda poolt tekitatava gravitatsioonivälja energiast. Ekvivalentsusprintsiip peab nähtusele vaatamata relatiivsusteooria kehtivuseks paika pidama.
Loe edasi ERR teadusuudistest