FOTOD | TalTechi uus satelliit hakkab kosmosest Maad seirama

 (52)

Tallinna Tehnikaülikooli kosmosekeskus korraldas eelmise nädala lõpus Mektorys arendusmaratoni, kus tudengid ja teadlased pakkusid välja ideid järgmise aasta suvel kosmosesse saadetava TTÜ100 tudengisatelliidi tarvis.

TTÜ100 satelliidi põhiline missioon on Maa seire ja sellega seonduva tehnoloogia demonstratsioon. Selleks on satelliidil kaamerad, pilditöötlusvõime ja side maajaamaga. Kaameratena kasutatakse RGB kaamerat, mis näitab nähtava valguse värvilist pilti, samuti on tarbel taimestiku ja kliima monitooringuks kasutatav NIR kaamera, millega saab näha lähi-infrapuna spektri infot. Satelliidi pilditöötlusvõime aitab tuvastada, kas pilt õnnestus ja valmistab pildi ette allalaadimiseks.

Lisaks Maa seirele aitab satelliit läbi viia mitu teaduskatset: arvutustehnika tõrkekindluse katse ja optilise side katse. Andmeside tõrkekindlust katsetatakse ümberprogrammeeritaval FPGA-kiibil. Sellel kiibil saab realiseerida erineva konfiguratsiooniga riistvara. Kosmos ei ole tava-elektroonikale väga sõbralik koht – päikeselt tuleva kiirguse tõttu tekivad mälus tihti juhuslikud biti muutused. Neid muutusi peab arvuti mälus ja ka protsessoris avastama ja vigu parandama. TTÜ100 satelliidil proovitakse erinevaid uusi protsessori-arhitektuure ning mõõdetakse, kui kindlad need on sellistele juhuslikele bitimuutustele.

Seotud lood:

Optilise side katse jaoks on satelliidile paigaldatud LED-tuled ja laser-dioodid. Satelliit suunab need Eestist üle lendamise ajal Maa poole. Maajaama juhtiv meeskond püüab samal ajal teleskoobiga satelliidi liikumist jälgida. Kui satelliit vilgutab LEDe ja laserdioode, on võimalik teleskoobiga neid Maalt näha. Nii saab optiliste vahenditega satelliidilt infot maale saata. Distantsiks satelliidi ja maajaama vahel on vähemalt 500km, seega on väikese satelliidi saadetud optilist signaali raske püüda. Kui maajaamas teleskoobi külge ehitatud sensorid aga näevad LEDide ja laser-dioodide vilkumist, saab seda info edastuse kiirust tõsta kuni maksimaalse mõõdetavani. Selliselt hindab TTÜ satelliidi meeskond optilise andmeside erinevaid mooduseid ja püüab vastata küsimusele – kas orbiidilt maale saadetud optiline signaal on parem teha koherentse valgusega – ehk laseriga – või mittekoherentse valgusega – ehk LEDidega.

Satelliit plaanitakse orbiidile saata 2019. aasta suvel. Tallinna Tehnikaülikooli satelliidiprogramm loodi 2015. aastal. Tänaseks on satelliidiprogrammis osalenud kokku üle 150 teadlase ja üliõpilase. Programmi toetavad Telegrupp AS, Lennuliiklusteeninduse AS, Mediq Eesti OÜ, Stoneridge Electronics AS, CGI Eesti AS ja paljud teised.