FORTE TEST | Kui hästi tunned Eesti metsa?

 (10)
FORTE TEST | Kui hästi tunned Eesti metsa?
Foto: Madis Veltman

Metsateema on viimasel ajal Eesti avalikkuses väga kõvasti kirgi kütnud. Kuid mida me Eesti metsa tegelikust seisust teame?

Kas meil raiutakse liiga palju metsa? Kas kaitsealused metsad on ohus? Kas jätame oma järeltulevatele põlvedele alles vaid kände täis raielangud? Kas Eestis väheneb suure kiirusega metsamaa pindala? Kas majandushuvid peaksid kaaluma üle looduse vajadused?

Jättes erinevad emotsioonid ja hinnangud kõrvale, on Forte koostöös Keskkonnaagentuuriga nende värske metsavarude ülevaate põhjal koostanud testi, mis paneb proovile sinu teadmised Eesti metsast.

Allikas: Keskkonnaagentuur, http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/uudised/eesti-metsad-2017