1946: Esimese stalinliku laulupeo eel koguneti juba aasta varem

 (2)

Kolonnidena lookleb laulupeo rongkäik Russalkast mööda, toonane maantee tundub õige kitsuke tänase laia sõidutee kõrval. On aasta 1946, ning aasta varem, 1945. aastal andis Eesti NSV rahvakomissaaride nõukogu ja Eestimaa Kommunistlikku Partei keskkomitee välja määruse laulupeo korraldamiseks 1947. aastal. Kavandatakse esimest stalinlikku laulupidu.

1946. aasta suvel peeti lauluväljakul eelpidu, kus esinesid koorid ja rahvatantsijad. Otsus pidada samal ajal laulupeokontserdist eraldi rahvakunstiõhtu sündis õige napilt enne pidu – 1946. aasta detsembris. Vaata videost vabariikliku laulupäeva nime kandvaid arhiivikaadreid!