Maagaas – soodne lahendus koduomanikele


Maagaas – soodne lahendus koduomanikele
Eesti suurim tarbijani maagaasi edastav AS Gaasivõrgud haldab 1500 km gaasitorustikkeEesti Energia

Maagaasi kasutamine kogub tasahilju populaarsust. Sellele aitab kaasa gaasituru täielik avaminemine, müüjate arvu kasv ning gaasi soodne hind. Mujal Euroopas on gaasi ja elektri koos tarbimine väga tavapärane.

Ametlikult on gaasiturg avatud alates 2007. aastast. Samas on see mõneti näiline. Nimelt on Eesti gaasivõrk ühendatud vaid Venemaa ja Läti omaga ning kuni 2014. aastani importis gaasi ainult Eesti Gaas ja seda Gazpromilt. Kahe aasta eest rakendunud Euroopa Liidu regulatsioonid võimaldavad ligipääsu aga ka Leedus asuvale veeldatud maagaasi terminalile, mis teeb võimalikuks gaasi ostmise ka uutelt tarnijatelt.

Koduomanikele tähendab avatud turg paremaid tingimusi gaasi soetamiseks. Eesti gaasimüüjatel, kelle hulgas on ka äriklientidele juba aastaid gaasi müünud Eesti Energia, on tänu erinevatele pakkujatele gaasi hankimiseks paremad võimalused otsustamaks kust ja mis tingimustel gaasi ostetakse. Teisisõnu ei olda sõltuvad ühe gaasimüüja dikteeritud hindadest. Sõltuvus ühest tarnijast on alati riskantne ja tekitab ebakindlustunnet. Energiajulgeoleku seisukohalt loob on mitme pakkuja kasutamine vajaliku kindlustunde. Juba täna ringleb gaasisüsteemis gaas, mis on pärit Norrast, lähitulevikus on oodata gaasi USA-st. Venemaa jääb endiselt oluliseks gaasipakkujaks, kuid tänu avanenud turule on ka Gazpromi pakutav gaas konkurentsis teistest allikatest pärit gaasiga.

Seotud lood:

Mida tähendab avatud gaasiturg koduomanikele?

Lõppkokkuvõttes ei pruugi koduomanikke väga huvitada, kust gaas pärit on. Inimese jaoks on oluline, et gaas oleks olemas ja seda võimalikult soodsa hinnaga. Hea hind muutub oluliseks talvel, mis on ühtlasi maagaasi tarbimise tippaeg. Mida külmem talv, seda rohkem kulub gaasi ja seda olulisem on, et gaasiga kütmine on soodne. Samas on maagaasi aastakümnete jooksul saatnud ehk teatav põhjendamatu negatiivne kuvand nagu oleks tegemist millegi ohtlikuga. Tegelikkuses on maagaasi kasutavad kütteseadmed igati kaasaegsed ja turvalised. Loomulikult tuleb jälgida ohutusnõudeid ja teostada regulaarseid hooldustöid.

Gaasivõrk on laienenud paljudesse uusarenduspiirkondadesse, kus on võimalik oma tulevase kodu soojatootmiseks kasutada maagaasi. Gaasi kasutavate küttelahenduste esialgsed investeeringud on võrreldes teiste kütteliikidega odavamad, samuti on soodne gaasi hind. Samas tasub uurida ka kombineeritud küttevõimalusi.

Gaasipakkuja vahetamine on mugav

Gaasi ostmine muutub juba lähiajal sarnaseks kogemuseks elektrienergia pakkuja ja paketi valikuga. Läbipaistev hinnastamine ja pakkujate rohkus aitab erinevalt varasemast teha kaalutletud otsuseid. Sarnaselt elektrienergia pakkuja vahetamisega võib avatud turul vahetada ka gaasipakkujat. Täiendavaid ehitustöid ja muid keerukusi see kaasa ei too, eelduseks on vaid kehtiv võrguleping gaasivõrgu ettevõttega. Küll aitab konkureeriva pakkumise küsimine veenduda, et koduomanik saab gaasi parima ja läbipaistvaima hinnaga.