Uued sagedusalad võivad ka Eestisse lõpuks 5G tuua

 (18)
Uued sagedusalad võivad ka Eestisse lõpuks 5G tuua
5G saatjadFoto: Mihhail Potšujev, TASS

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatasid, et hakkasid tegema ettevalmistusi 700 MHz ja 26 GHz sagedusalade kasutuse planeerimiseks ning avalike konkursside korraldamiseks. Viimases saaks luua ka Eesti esimesed 5G lahendused.

Nimelt saab 5G toimida kahes sagedusalas - 600 MHz kuni 6 GHz vahemikku jäävatel sagedustel ning samas vahemikus 24 kuni 86 GHzini. Eelmisel aasta lõpus teatati, et oksjonile pannakse kolm esimesse vahemikku jäävat sagedusluba, kuid nende kasutuselevõttu on pärssinud asjaolu, et Levikom kaebas riigi kohtusse just lubade arvu tõttu.

Kuigi halduskohtus on Levikom praeguseks kaotanud, on ettevõte lubanud kohtuotsuse edasi kaevata, heites riigile ette kolme sagedusloa broneerimist suurtele sideettevõtetele ning seega ettevõtlusvabaduse kahjustamist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sõnul oli plaanis jagada ära kolm sagedusvahemikku selleks, et arendada välja täisfunktsionaalsusega 5G sidevõrgud.

Nüüd on riigiasutused aga otsustanud hakata planeerima teiste sageduste kasutusele võtmist. Ministeeriumi ja ameti sõnul hakataks nendes vahemikes pakkuma mobiilseid lairibateenuseid ning toetama olemasolevaid mobiilse interneti lahendusi, kuid samas ei viidatakse ka, et selles vahemikus saaks luua ka esimesed laialdasemaks kasutamiseks mõeldud 5G lahendused.

Seotud lood:

Tõsi, hetkel on tegemist küll veel avaliku arutelu faasiga, mis tähendab, et reaalse oksjonini võib minna umbes aasta. Kõik sideteenuse pakkujad on aga uutest sagedustest väga huvitatud. "Eesti ühe juhtiva telekomioperaatorina on meie klientidel kahtlemata selge vajadus nende sageduste järgi," ütles näiteks Elisa meediasuhete spetsialist Taavi Teder.

Ka Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf sõnas, et ettevõte tunneb uute sageduste vastu suurt huvi. "Näiteks 700 MHz sagedusala võimaldab toetada ka 4G võrku ning arendada näiteks IoT ehk asjade interneti teenuseid, 26 GHz puhul käib jutt aga 5G teenuste arendamisest," selgitas Neudorf, kuid täpsustas, et enne oma pakkumistes osalemise kinnitamist tuleb neil täpsemalt tutvuda konkursi tingimustega.

Tele2 tehnoloogiaüksuse juht Tanel Sarri ütles aga, et nende plaan osaleda on kindel. "Tele2 osaleb sagedusalade 700 MHz ja 26 GHz kasutuse avalikul konkursil ise või koos kolmanda osapoolega. Oleme huvitatud sagedusalade kasutuselevõtmisest, et luua võimalused uuenduslike tehnoloogiate, sh 5G, kasutamiseks," ütles Sarri. Samas viitas ta, et Tele2 on jätkuvalt arvamusel, et välja tuleks ehitada operaatorineutraalne võrk, mida saaksid kasutada kõik teenusepakkujad.

Levikomi esindajad nemad mobiilivõrkude turule siseneda ei kavatse, aga 5G teenuste arendamise plaan on neil edasi. Kommenteerides konkursist osa võtmist heideti taas riigile ette ebaausaid konkurentsitingimusi. "Levikomi osalemine mingi sagedusala lubade konkursil sõltub mitte ainult meie strateegiast tulenevates tehnilis-majanduslikest kaalutlustest, vaid ikkagi peamiselt konkursside tingimustest. Kui riik kehtestab järjekordselt sellised konkursi tingimused, mis piiravad konkurentsi, ei võimalda Levikomi suguse ärimudeli ja suurusega operaatoril reaalselt luba saada ning see ressurss jagatakse tripoolse kolmiku vahel, siis pole ju mõtet osaleda," ütles ettevõtte esindaja Peep Põldsamm.

Hetkel on uute sageduste kasutusele võtmine kuni selle aasta 13. detsembrini avaliku arutelu faasis, kus oodatakse kommentaare nii sideettevõtetelt kui ka muudelt huvigruppidelt. Arvamused on oodatud e-posti aadressidele: konkurss700@ttja.ee ja konkurss26@ttja.ee.