Ülevaade: kuidas veebis kiiresti vajalikke teadmisi koguda

 (3)
Ülevaade: kuidas veebis kiiresti vajalikke teadmisi koguda
Inimarengu indeks üle maailma; world-statistics.org

Numbrite maailm on tihti huvitav ning aitab vaidlustesse ja teadmatusse selgust tuua.

Heast ülevaatlikust statistikast on abi nii koolitöödeks, silmaringi laiendamiseks kui ka tööalaseks argumenteerimiseks. Teen järgnevalt väikse ülevaate, kust ja kuidas leida kiiresti olulist ja põnevat statistikat maailmas toimuva kohta, kirjutab Digitark.ee.

Keskendume päevakajalistele globaalsetele küsimustele, majandusele, keskkonnale ning interneti- ja nutimaailmale.

Rahvastiku, majanduse, keskkonna põhinäitajad ühel lehel!

Worldometers annab reaalajas päris hea ülevaatliku pildi, palju inimesi maailmas sünnib ja sureb, samuti saad tutvuda majanduse, tervise, toidu ja vee, energiatootmise, tervise ning keskkondlike näitajatega. Iga näitaja juures on ära toodud ka viide allikatele.

Numbrite reaalajas muutumine annab kohati väga ootamatu pildi, kui palju näiteks igas minutis arvestuslikult uusi autosid valmib!

Statistika maailma rahvastiku kohta, muutub reaalajas; worldometer.info
Seotud lood:

Visualiseeritud detailsem statistika

Veebileht World-Statistic.org kajastab osaliselt Worldometersi omadega sarnaseid andmeid, kuid läheb tunduvalt rohkem süvitsi.

See võimaldab teha väljavõtteid täpsemates kategooriates, piirkonniti-riigiti, ning teeb seda visuaalselt atraktiivsel moel.

Need, kellele meeldivad rohkem “pirukad” ja skaalad, siis siit lehelt leiab väärt infot.

Kogu andmebaas on jaotatud 19 teemaks, mis katavad põhimõtteliselt kõik olulisemad eluvaldkonnad majandusest, haridusest ja keskkonnast kultuuri, kuritegevuse ja rahvastikuni.

Võimaldab andmeid leida ja filtreerida valdkondade kaupa; world-statistics.org

Selle lehe tugevuseks on asjaolu, et enamike näitajate puhul on eraldi olemas info ka Eesti kohta. Seega saad mõne näitaja puhul tutvuda esmalt globaalse olukorraga ning siis minna süvitsi ja vaadata, milline on olukord siin.

internetikasutajate arv Eestis 100 elaniku kohta; world-statistics.org

Riikide omavaheline võrdlus

Kolmas põnev lehekülg, mis põhimõtteliselt “mängib” samade numbritega, kuid on keskendunud konkreetsete riikide-piirkondade võrdlemisele, on NationMaster. Siin võid uurida infot näiteks Euroopa kohta või võrrelda hoopis Eestit Lätiga.

Lehe tugevuseks on see, et võrdluse saab teha suisa enam kui 25 erineva valdkonna kohta. Igas kategoorias omakorda hulk reaalseid statistilisi näitajaid.

Paraku puudub aga ühe valdkonna sees mõistlik filtreerimisvõimalus, mistõttu näed näiteks 625 näitajat, mis kõrvutavad Eesti ja Läti haridust, ühtse reana. Ainsana on võimalik filtreerida tulemusi aastate lõikes.

Eesti ja Läti haridusvaldkonna statistika võrdlus; NationMaster.com

Aktuaalsed teemad – majandus, põgenikud, keskkond

Millises seisus on maailma (ja eri piirkondade/riikide) majandus?

Maailmapanga andmekogust saad väga põhjalikult ja detailselt välja otsida, mis olukorras on majandus erinevates riikides ja piirkondades.

Seejuures ei keskendu leht vaid finantsnäitajatele, vaid hõlmab laiemat vaadet, sealhulgas keskkonda, tervishoidu, avalikku sektori kulutusi ja palju muud.

Maailmapanga statistika elektri kättesaadavuse kohta erinevates riikides; The World Bank Data

Moneymeters näitab reaalajas, millele ja kui palju raha igapäevaselt kulub. Aga ka seda, kui suur on USA riigivõlg ning palju on täna teeninud Bill Gates.

Internet Live Stats võiks olla huvipakkuv – näed reaalajas infot, kui internetiseerunud me oleme, palju on maailmas veebilehti, millises mahus sisu toodetakse ning kui hulgaliselt toodetakse seadmeid, millega seda kõike tarbitakse.

Põgenike arv ja olukord

ÜRO ametlik põgenike statistikat käsitlev lehekülg annab ülevaate, kui palju inimesi maailmas on eelmisel aastal olnud sunnitud kodudest lahkuma, sealhulgas välismaale.

Veel veidi detailsemaks läheb Amnesty International oma statistikas, tuues välja ka piirkondliku info.

Tervis ning meid ümbritsev keskkond

The World Counts keskendub ennekõike meie tervist ning ümbritsevat keskkonda puudutavatele teemadele.

Siit leiad (osaliselt reaalajas) numbrilise statistika nii rahvastiku kohta kui detailsemalt ökoloogilise jalajälje, kliimamuutuste, energia, tervise ja tarbimise kohta.

Keskkonnastatistika ökoloogilise jalajälje kohta; The World Counts

Loodetavasti leiad nende lehtede abil nii huvitavat info tutvumiseks ja silmaringi laiendamiseks kui ka usaldusväärsetest allikatest pärit andmeid arutelude või koolitööde tarvis.