Tänasest saavad Soome kodanikud kasutada oma riigis välja antud digiretsepte ka Eestis

 (10)
DIGIRETSEPT
DigiretseptFoto: Arno Mikkor

Soome patsiendid saavad nüüdsest kasutada oma koduriigis väljastatud digiretsepti ka Eesti apteekides ja osta ravimeid, mida arst on neile Soomes elektrooniliselt välja kirjutanud. Tegemist on esimese korraga terves EL-is, kus selline süsteem loodud on.

Algatus hõlmab kõiki Soomes välja kirjutatud digiretsepte ja Eesti apteeke, kes on kokkuleppele alla kirjutanud. Algatuse uudsus seisneb selles, et vastuvõtva riigi osalevatel farmatseutidel on e-tervise digiteenuste taristu kaudu otsejuurdepääs digiretseptidele ja patsient ei pea esitama paberretsepti.

E-tervise digiteenuste taristuga on liitunud 22 liikmesriiki, kes peaksid alustama digiretseptide ja patsientide haiguslugude kokkuvõtete vahetamist eeldatavasti 2021. aasta lõpuks. 10 liikmesriiki (Soome, Eesti, Tšehhi, Luksemburg, Portugal, Horvaatia, Malta, Küpros, Kreeka ja Belgia) võivad alustada selliste dokumentide vahetamist 2019. aasta lõpus.

Seotud lood:

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles: „Mul on hea meel, et Soome ja Eesti näitavad ette, kuidas teha koostööd e-tervise valdkonnas, ja soovin, et teised riigid järgiksid peagi nende eeskuju. Inimesed peaksid saama kasutada oma digiretsepte piiriüleselt. Vaba liikumine on ELi aluspõhimõte ning ravi saamine ja ravimite ostmine teises liikmesriigis tuleb teha inimestele võimalikult lihtsaks. Järgmine oluline samm on lihtsustada patsientide juurdepääsu oma terviseandmetele, selleks on vaja luua ELi liikmesriikide jaoks elektrooniliste terviseandmete vahetamise ühtne vorm.“

2011. aastal võtsid Euroopa institutsioonid vastu direktiivi, millega antakse liikmesriikidele võimalus vahetada terviseandmeid turvalisel, tõhusal ja koostalitlusvõimelisel viisil. Praeguseks tegeletaksegi liikmesriikides sellega, et täita kaht direktiivis määratud olulist tingimust:

1) Iga EL-i kodanik saab tänud digiretseptile ja elektroonilise väljastamise süsteemile osta oma retseptiravimeid teises ELi liikmesriigis asuvast apteegist, sest tema elukohariik edastab retsepti elektrooniliselt riigile, kus kodanik parajasti viibib. Seejärel teavitatakse elukohariiki külastatavas riigis ostetud retseptiravimitest;

2) patsiendi haigusloo kokkuvõttes antakse taustteavet oluliste tervisenäitajate kohta, nagu allergiad, manustatavad ravimid, varasemad haigused, operatsioonid jne. Seda infot on võimalik digitaalselt vaadata arstidel ka teistes riikides, kui patsient külastab arsti seal või satub sinna hädaolukorras. Tegemist on lühikokkuvõttega ulatuslikumast terviseandmete kogust, nn e-tervise toimikust. Selle teostamiseks esitab komisjon peagi soovituse Euroopa elektrooniliste terviseandmete vahetamise vormi kohta.

Mõlemad teenused said võimalikuks tänu e-tervise digiteenuste taristule, mis ühendab riikide e-tervise teenuseid ja võimaldab riikidel vahetada terviseandmeid. Taristut rahastab Euroopa Komisjon Euroopa ühendamise rahastu vahenditest.

ELi terviseasutuste digiteenuste võrgustik (eHealth) andis hiljuti loa Soomele ja Eestile, kes hakkavad vahetama digiretsepte, ning Tšehhi Vabariigile ja Luksemburgile, et võtta vastu välisriikide kodanike haiguslugude kokkuvõtteid.