Maa-ameti geoportaal muutus senisest palju loetavamaks

 (3)
Maa-ameti geoportaal muutus senisest palju loetavamaks
ekraanitõmmis (Hübriidkaardil eristuvad selgemini eri tüüpi hooned ja rajatised, lisatud on talunimed)

Maa-amet uuendas parema loetavuse huvides geoportaali veebiteenustes "hübriid" ja "kaart" aluskaartide kujundust ja lisas uusi andmeid.

Suurema muudatuse läbis hübriidkaart, mis oli muutumatuna püsinud viimased viis aastat.

Nüüd on sellel senisest paremini nähtavad haldus- ja asustusüksuste piirid ning rööbasteed. Korrigeeritud on teedevõrgu kujundust ja kuvamismõõtkavasid.

Visuaalselt selgemini eristuvad erinevat tüüpi hooned ja rajatised ning tänavavõrgus jalakäijate tänavad. Suurema fondiga kuvatakse mitmesugust tekstilist andmestikku.

Hübriidkaardi kaardipilti lisandusid kergliiklusteed, kvartalisisesed tänavad, kaitseväe harjutusväljakud, maaüksuste (talude) ja linnaosade nimed, väiksemas mõõtkavas (ehk kaugemalt vaadates) loodus- ja vetenimed.

Kaardi komplekti lisati samuti uusi kihte: kergliiklusteed, kaitseväe harjutusväljad. Kõlvikutest eristatakse lisaks varasemale rohumaad, aianduslikud maad ja põõsastik. Rööbasteedest lisandusid trammiteede ja kitsarööpmeliste raudteede haruteed.

Seoses kergliiklusteede lisandumisega korrigeeriti kaardil purrete ja jalakäijate tunneli kujundust. Heledamaks ja selgemaks muutus teeala, sh jalakäijatele mõeldud teeala värv. Suurema fondiga kuvatakse mitmesugust tekstilist andmestikku.

Uuenenud aluskaardid on nähtavad kõikides X-GIS kaardirakendustes ja WMS teenustes.