Läheb jälle lahti: sõda 3D TV-formaatide vahel

 (27)
Läheb jälle lahti: sõda 3D TV-formaatide vahel
Kaader 3D filmist Avatar---

Poolteise aasta eest tõmmati joon alla Blu-ray ja HD-DVD vahelisele kõrgresolutsiooniga videopilti kandvate kettaformaatide sõjale. Nüüd tuure koguma uus standardite lahing ning seekord puudutab asi kolmedimensionaalset teleripilti.

Vastakuti on kaks Jaapani elektroonikakonglomeraati — Sony ja Panasonic. Esimene lubab 2010. aasta teises pooles turule tuua 3D-telerid, milles rakendatakse Dolby Real 3D lahendust ja milles kolmemõõtmelist pilti taasesitatakse polariseeritud prillide abil. Lahendus on levinud ka 3D-pilti näitavates kinodes.

Panasonic aga üritab 3D-telerimaastikku vallutada aktiivkatikuga prillide kasutava tehnoloogia abil, mis on Dolby Real 3D lahendusest märgatavalt keerulisem, kuid mis tagab parema pildi. Aktiivkatikuga prillid (ingl active shutter glasses) vajavad voolu, need peavad katiku tegevust sünkroniseerima telepildiga ja võrreldes eelpooltoodud lahendusega, on see märgatavalt kallim.

Polariseeritud prillide lahendus on kahtlemata odavam ja kergem käidelda, kuid probleemideks on mitte nii väga realistlik pilt ja vaatenurk on väga kitsas.

Hea uudis on see, et üks ja sama 3D liikuva pildi salvestustehnoloogia sobib mõlema lahenduse jaoks. Siiski näiteks polariseeritud prillide jaoks timmitud ülesvõtted näevad paremini välja vaadates neid samade prillidega ja sama kehtib ka aktiivkatiku tehnoloogia kohta. Loomulikult on võimalik, et ühel Blu-ray plaadil olev film võib toetada mõlemat pildiformaati, mis teeks tarbijate jaoks elu ka tunduvalt lihtsamaks.

Mõlemad 3D-telepildi formaadid nõuavad ka senisest kõrgemat kaadrivahetuskiirust — 120Hz — mis omakorda nõuab taas uut Blu-ray taasesitustehnikat. Senised Blu-ray mängijad seda ei suuda ja nii peab koos uue 3D-teleriga hankima ka uue plaadimängija.

Ilmselt jagatakse 3D-formaadi üle maid veel mitu aastat ja kindlasti ilmub välja kolmandaidki lahendusi. Aastateks 2012 - 2013 võidakse olla jõutud ühtse standardini. Alates sellest ajast saab ka rääkida tõsisemast 3D-sisuvalikust.