ID-kaart muutub puutevabaks, uue kaardiga saab teoorias ka näiteks valideerida

 (43)
ID-kaardid
ID-kaardidFoto: Tiit Blaat

Riigi Infosüsteemide Amet (RIA) teatas, et selle aasta lõpust hakkavad inimesteni jõudma uut tüüpi ID-kaardid, mis võimaldavad kontaktivaba infovahetust.

Lisaks sellele on kaardil muutunud tehnilised parameetrid. Näiteks on kaartidel rohkem mälu ning seetõttu võimaldavad need kaardile panna rohkem infot - esmajärgus on plaan välja töötada lahendused, mis võimaldaks kaardile lisada erinevaid elektroonilisi tõendeid.

Riigi Infosüsteemi Ameti elektroonilise identiteedi valdkonna juht Margus Arm ütles Fortele, et rakendusi saab arendada iga ettevõte, kuid andmete kaardile kirjutamise õigus on ainult PPA-l või RIA-l. Samuti saab rakendusi kiipkaardile paigaldada Politsei- ja Piirivalveameti korraldusel tootmisprotsessi käigus.

"Kontaktivabade rakenduste loomisel tuleb jälgida rangeid turvanõudeid, et kaardile olevat infot ei ole võimalik teada saada ilma kaardivaldaja teadmata," ütles Arm, kuid lootis siiski, et arendajad on uuele platvormile arendamisest huvitatud. "Näiteks loodame, et tulevikus saab ID-kaarti kasutada ühistranspordis rohelise kaardi asemel. Mitmed asutused on kaardi kasutamise vastu huvi tundnud," sõnas Arm.

Seotud lood:

Hulk peavalu ja juba vananenud tehnoloogia?

"Uue ID-kaardi hankega alustati 2016, ehk kui uus kaart aasta lõpus või järgmise alguses välja antakse, on see tehnoloogia mõistes juba kolm aastat vana," tõdes Arm. Tema sõnul on võimalik ettevalmistuse käigus küll teatud muudatusi teha, kuid üldkokkuvõttes peab kaart vastama nendele tingimustele, mida nõuti kaks aastat tagasi toimunud hankes.

RIA elektroonilise identiteedi valdkonna juhi sõnul on uue tehnoloogia kasutuselevõtt ja tootmine keeruline, kuna protsessi on kaasatud niivõrd palju erinevaid osapooli. "Lisaks tootja ja tellija (Eesti riik, lepingu mõttes Politsei-ja Piirivalveamet) vahelisele koostööle on osapooli väga palju. Näiteks e-teenuste osutajad, kellel tuleb enda süsteeme ositi ümber teha selleks, et need toetaksid uut ID-kaarti," ütles Arm.

Kaardil on ka siiani alles füüsiline kiip, mida saab jätkuvalt sarnaselt praeguse kaardiga edasi kasutada, kuid kuna uuel kaardil on eelmisega võrreldes teistsugune arhitektuur ning erinevate näitajate tuvastamine kaardilt toimib teistmoodi, paisatakse osadel juhtudel segi kogu praeguseni arendatud kliendikaartide ja teiste ID-kaardil põhinevate teenuste süsteem.

RIA on väljastanud ettevõtjatele ja arendajatele testkaardid, mille abil nad saavad kontrollida, kas ja kuidas nende süsteem täpselt kaardilt andmeid saab, et vajadusel uusi lahendusi välja töötama hakata. Testkaardi saamiseks tuleks pöörduda RIA poole.

Suured uuendused ka värskelt ostetud veebilehel

Lisaks uuele kaardile on RIA uuenduskuuri läbi viimas ID-kaardi veebilehel, mille riigiamet hiljuti varasemalt veebilehe haldamisega tegelenud SK Solutionsi käest ostis. SK Solutions on eraettevõte, mis on riiklik partner isikut tõendavatele dokumentidele sertifikaatide väljastamisel. RIA ostis veebilehe firmalt 9900 euro eest.

"Tänane id.ee leht on vananeval platvormil ning uute funktsionaalsuste kasutuselevõtt on piiratud. Seetõttu teeme hetkel arendajaga töid selleks, et leht saaks uuele platvormile. Lisaks uuele platvormile üleminekule saab leht uue välimuse ja korrastatud sisu," ütles Arm. Ta toob välja näiteks hetkel kehvasti töötava otsingufunktsiooni ning probleemid lehe struktuuriga, mis teeb info leidmise keeruliseks. Armi sõnul on arutluse all ka vestluskeskkonna loomine, kus inimesed saaksid 24/7 ID-kaardi teemadel suhelda ning esitada küsimusi.

Uus ID-kaardi veebiportaal peaks valmima järgmise aasta esimesel poolel, esimene uut tüüpi ID-kaart jõuab inimesteni selle aasta lõpus. Kõik hetkel kasutusel olevad kaardid vahetatakse välja vastavalt aegumistähtaegadele.