Heiki Tähis: Windows 8 – pool aastat kasutuskogemust Tallinna Polütehnikumi näitel

 (43)
Heiki Tähis: Windows 8 – pool aastat kasutuskogemust Tallinna Polütehnikumi näitel
Foto: heiki.org

Eestis on üks kool, mis võttis juba pool aastat tagasi peamise operatsioonisüsteemina kasutusele Windows 8 operatsioonisüsteemi.

Nüüd on paras aeg teha vahekokkuvõte ja jagada oma kogemust ka teistega, vahendab Heiki Tähis oma ajaveebis Heiki, haridus ja Windows.

Tallinna Polütehnikum on üks vanimaid ja suurimaid tehnilise suunitlusega kutseõppeasutusi Eestis, kus õpib peaaegu 1500 õpilast ja kursuslast. Koos õpilaste, õpetajate ja muu teenindava personaliga on majas kokku ligikaudu 2000 kasutajat, kelle käsutuses on umbes 500 arvutit.

Kõige muu kõrval teeb selle kooli eriliseks asjaolu, et eelmise aasta augustist on enamikes kasutusel olevatel arvutitel operatsioonisüsteemiks Windows 8.

Ilmselt oli see paigaldusprojekt omal ajal Eesti suurim Windows 8 paigaldus nii-öelda tootmiskeskkonda ning võimalik, et on seda veel isegi täna.

Miks me seda tegime?

Tallinna Polütehnikumi üks eesmärk on olla Eesti juhtiv kutseõppeasutus IT-valdkonnas, seega teenis see uue tehnoloogia varajane kasutuselevõtt meie üldisemaid eesmärke.

Teisalt on olemas ka tehnilised ja praktilisemad põhjendused. Esiteks on meie IT-meeskond väike (sisuliselt kaks inimest) ja Windows 8 võimaldab lihtsamini ja efektiivsemalt IT-haldust teostada.

Seotud lood:

Teiseks on nüüd Hyper-V virtualiseerimine toetatud ka Windowsi töölauaversioonis, varasemalt oli vaja selle tehnoloogia kasutamiseks arvutiklassidesse paigaldada Windowsi serveriversioon.

Kolmandaks on koolis õpetatavatel erialadel ka programmeerimise moodul ja nüüd on selle raames võimalik hakata õpetama ka Windowsi poerakenduste loomist.

Õpilastel on võimalik neid rakendusi ise kasutada ja seeläbi ka paremini mõista seda, millised on rakendustele esitatavad nõuded.

Kui see kõik nüüd lühidalt kokku võtta, eesmärke oli kaks: madalad halduskulud ja paindlikum keskkond kasutajatele. Etteruttavalt võib öelda, et selle me ka saavutasime.

Kuidas kõik tegelikult toimus?

Ajaraam ülemineku teostamiseks oli tegelikult karm: ligipääs Windows 8 tootele anti meile 15. augusti õhtul ja 27. augustil pidi algama õppetöö.

Seega oli meil vähem kui nädal selle projekti teostamiseks, sest õpetajatele pidi jääma ka võimalus uue operatsioonisüsteemiga tutvumiseks.

Kui selles ajaraamis ei oleks paigaldus õnnestunud, oleksime pidanud kogu projekti vähemalt talvise koolivaheajani edasi lükkama.

Viis päeva testimist ning mõningase üllatusena tundus kõik töötavat. Seega oli kooli IT-meeskond valmis 21. augusti hommikul valmis alustama uue Windowsi paigaldust ja me tegime seda.

Mis on Microsofti enda poolt pakutavate paigaldusvahendite tegelik võimekus, tuli meilegi üllatusena: vähem kui kaheksa tunniga oli paigaldatud Windows 8 enam kui kahesajale arvutile.

(Esimeses järjekorras paigaldati uus operatsioonisüsteem arvutiklassidesse, loenguruumidesse ja muudele avalikus kasutuses olevatele arvutitele.)

Töötajate personaalsed töökohad migreeriti kuuajalisel perioodil selliselt, et igal kasutajal oli võimalik soovi korral saada kuni tunniajaline personaalne koolitus.

Lisaks sellele toimus ka kolm tunnist lühikoolitust, kus kasutajatele tutvustati Windows 8 kasutajaliidest ning uusi kasutusvõimalusi. Tuleb öelda, et IT-meeskonna kartus kasutajate reaktsiooni osas oli mõnevõrra isegi ülepingutatud ning enamasti seda tunnist personaalkoolituse võimalust isegi ei kasutanud.

Kogu selle protsessi taustaks oli tegelikult ka teadmine, et vajadusel on meil tagasitee olemas.

Kuna Windows 8 paigaldamiseks kasutatud vahendid võimaldavad ka paigaldada Windows 7 operatsioonisüsteemi, siis oli vajadusel paari päevaga võimalik varasem olukord taastada ning võtta uuesti kasutusele Windows 7.

Probleemid?

Kui kogu paigalduse protsess oli probleemivaba, siis tegelikult võtsime me täiesti teadlikult ühe riski.

Nimelt oli Microsoft teatanud, et nende enda System Center Configuration Manageri (SCCM) versioon 2012 RTM ei ole ühilduv uue operatsioonisüsteemiga.

Paraku oli see lahendus kasutusel, kuid esmane testimine suuri probleeme esile ei toonud. Niisiis otsustasime siiski jätkata. Võetud risk realiseerus siiski mõne nädala jooksul ja osadel tööjaamadel läks SCCMi klientrakendus katki ning seeläbi kaotasime nende tööjaamade peal riist- ja tarkvara raporteerimise võimaluse.

Probleem on tänaseks päevaks lahenduse leidnud, sest detsembris muutus meile kasutatavaks SCCM 2012 SP1, mis on Windows 8-ga ühilduv.

Windows 8-s on tegelikult halduse osas tehtud üsna suuri muudatusi ning arvestama peab sellega, et mõned varasemad mittestandardsed halduslahendused ei pruugi enam töötada.

Meil endal küll sellised probleeme ei olnud, kuid samas on testimine näidanud, et nii mõnedki varasemalt teadaolevalt töötanud "ümber-nurga-lahendused" ei pruugi enam toimida. Näiteks keerukamad Powershellis realiseeritud võrguketaste haakimise skriptid.

Kui on soov paigaldada operatsioonsüsteemi paigalduse käigus ka rakendused, siis tuleb arvestada sellega, et paljude rakenduste puuteta paigalduseks vajalikud vastusefailid on operatsioonisüsteemist sõltuvad.

Seega võib juhtuda, et faile tuleb täiendada või need sootuks uuesti genereerida. Meie näite puhul tuli muuta näiteks Microsoft Office'i, Visual Studio ja AutoCadi paigalduseks vajalike faile.

Järeldused ja kogemus

Täna on Windows 8 kasutuselevõtuks kindlasti valmis ja seda peljata pole mõtet. Kuid paigaldusele või migreerimisele eelneva testimise tähtsust ei tohiks siiski alahinnata.

Seda eelkõige juhul, kui on kasutusel mõni keerukam haldus- või turvalahendus, sellisel juhul tuleks väga täpselt järgida tootja dokumentatsiooni ja suuniseid. Tuleb veenduda, et kõik mitte ainult ei näi töötavat, vaid ka töötab!

Omaette tasuks hoolega analüüsida, kas mainitud lahenduse vajalikkus Windows 8 kasutuselevõtuga hoopis ära ei kao.

Windows 8 puhul on näiteks viiruskaitse-tarkvara juba sisseehitatud. Keskhalduse võimekuse saamiseks peab küll kasutusel olema SCCM või Windows Intune, kuid kui senine lahendus oli ilma keskhalduseta, siis tasub ju uurida ja kaaluda, kas pole otstarbekas vanast lahendusest üldse loobuda.

Samuti sisaldub Windows 8 alates Pro-versioonist võimalust kasutada kettakrüpteerimise tehnoloogiat BitLocker. Siingi võib olla juba Windowsis sisalduv piisav.

Lisaks kõigele, mis oli oodatav, andis see suur paigaldusprojekt meile veel ühe mõnevõrra ootamatu kogemuse.

Nimelt tuli selle projekti käigus välja väga palju kitsaskohti nii meie taristu disainis kui ka sisemistes protsessides. Üks ja teine seadistusviga, mida paigalduse käigus tehti, pudelikaelad arvutivõrgus, jne. Need puudused oleks võinud märkamatuks jääda, kuid nüüd on need teada ja paljuski ka lahendatud.

Mis tuli üllatusena, oli täna Microsofti poolt pakutavate paigaldusvahendite võimekus. Sellises mahus, nii kiiresti ja tõrgeteta: seni oli seda küll turundusmaterjalidest olnud võimalik lugeda, kuid seda reaalsuses näha oli siiski üllatav. Kõigele lisaks tuleb rõhutada, et need vahendid on enamikus tasuta kättesaadavad.

Kokkuvõtteks võib vast öelda, et selle projektiga saavutasime me kõik selle, mis eesmärgiks seatud: haldustegevused on lihtsustunud ning õppekeskkond paindlikum. Suuri muudatusi olemasolevas taristus teha ei olnud vaja.

Kasutajate koolitus on vajalik eelkõige meelestatuse muutmiseks, sest tegelikkuses on Windows 8 eelkäijatega sarnane ja kasutajad harjuvad kiiresti.