Eestlaste loodud tehnoloogia aitab tagada USA järgmiste valimiste turvalisuse

 (32)
USA NY valimispäev 8.11.2016
USA NY valimispäev 8.11.2016Foto: Andres Putting

Eesti küberturvalisuse ettevõte Guardtime lõi koos Šveitsi turvatehnoloogiate pakkujaga SICPA blockchain-tehnoloogial põhineva lahenduse, mille abil saab USA kaitsta edaspidi valijate nimekirju ja valimisprotsessi andmete väärkasutuse eest.

Guardtime juhi Martin Ruubeli sõnul sai projekt teoks eeskätt seetõttu, et USA presidendivalimiste ametkond on pärast 2016. aasta valimiste turvaskandaali lahendusi, mis annaksid valijatele kindluse ja usalduse valimisprotsessi korrektsuse osas.

“Kogu valimisprotsessi usaldusväärsuse tagamiseks on oluline kindlustada, et õige valija poolt antud hääl salvestatakse ja loetakse üle usaldusväärse süsteemi alusel,” selgitas Ruubel. “Seetõttu töötasime välja spetsiaalselt USA valimiste jaoks mõeldud küberturvalisuse lahenduse, mis ühildub valijate nimekirja ning hääletussüsteemiga ja tagab andmete korrektsuse, tuvastades samas koheselt igasuguse välise sekkumise valimissüsteemi andmetesse. Esialgu juurutame selle ühe omavalitsuse valimissüsteemi, kuid vajadus on loomulikult laiem.” Ruubeli sõnul on Guardtime jaoks suur au pakkuda koos SICPAga lahendust probleemile, mis on alates eelmistest valimistest veel tänaseni päevakorral ja kerkis taas esile ka pärast eelmisel nädalal toimunud presidentide kohtumist Helsingis.

Erinevalt Eestist ei lisandu USA-s valimisnimekirjadesse automaatselt kõik täisealiseks saanud kodanikud - valimisõiguse saamiseks tuleb igal soovijal end ise valijaks registreerida. Uus lahendus aitab tagada selle protsessi korrektsuse ja turvalisuse, tuvastades koheselt võimaliku valeinfo. Viimastel presidendivalimistel 2016. aastal oli interneti teel hääletamine võimalik eri vormides enam kui 30 USA osariigis 50-st. Samas on enamikes osariikides tänaseni lisaks paberhääletusele kasutusel elektrooniline hääletus selleks mõeldud spetsiaalsete hääletusmasinate abil.

USA valimiste jaoks loodud uue lahenduse aluseks on Guardtime poolt välja töötatud ja arendatav KSI blokiahela-tehnoloogia, mis on oma olemuselt matemaatiliselt tagatud küberturvalisuse lahendus digitaalsete andmete ja seadmete kasutuse ning väärkasutuse tuvastamiseks. Tänu oma ülesehitusele võimaldab blockchain säilitada digiandmete muudatuse ajalugu, tuvastada koheselt, kes ja millal on digiandmeid muutnud, ning kasutada neid võimalusi korraga suure hulga andmete puhul kiiresti ja korraga.

Guardtime on Eestis asutatud maailma suurim blokiahela-tehnoloogial põhinevate küberturvalisuse lahenduste looja, kes aitab koheselt tuvastada erinevates digitaalsetes andmetes ja tarkades seadmetes tehtud muudatusi ja selle tulemusena pakkuda e-ühiskonnale usaldusväärseid ning läbipaistvaid lahendusi.

Guardtime’i tehnoloogiat on täna integreeritud paljudesse Eestis kasutatavatesse e-teenustesse, nagu näiteks Riigi Teataja, Kinnisturaamat, Äriregister jm. Samuti teeb ettevõte koostööd nimekate rahvusvaheliste institutsioonidega nagu maailma suurim kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin, USA sõjavägi, tehnoloogiaettevõte Ericsson jt.

Koos Guardtimega USA valimiste jaoks loodud lahendust välja töötanud Šveitsi ettevõte SICPA on kogenud turvatehnoloogiate pakkuja, kes on aidanud luua lahendusi tuvastamaks võltsvaluutat, valeidentiteediga seotud dokumente ning valijate ja valimistulemustega seotud andmete väärkasutust.

Target