Eestis algas avalik enampakkumine oluliste 5G sageduste müümiseks

 (24)
Eestis algas avalik enampakkumine oluliste 5G sageduste müümiseks
5GFoto: Yves Herman, REUTERS

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas välja konkursi sageduslubade andmiseks sagedusalas 3410 - 3800 MHz. Tegemist on 5G lahenduste loomiseks ühe kõige olulisema sagedusalaga.

Avaliku konkursi eesmärk on võimaldada sideettevõtjatel kasutada sagedusressurssi 390 MHz ulatuses sideteenuste loomiseks. Avalikule konkursile pandavad sagedusload on aluseks just 5G tehnoloogiat kasutavate sidevõrkude loomiseks.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti sõnul parandab sagedusala kasutusse andmine juurdepääsu mobiilsele internetile ja võimaldab luua uusi teenuseid ning tõsta teenuste kvaliteeti nii suuremates linnades kui väiksemates maapiirkondades.

Konkursi ettevalmistuste käigus on analüüsitud erinevate riikide praktikat ja regulatsiooni Euroopa Liidus ning avaliku konsultatsiooni tulemusi.

Kõik sagedusload väljastatakse enampakkumisel. TTJA kutsub kõiki huvitatud sideettevõtteid konkursil osalema. Iga sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

Info konkursi läbiviimise korra, osalejatele esitatud tingimuste ja avalduste esitamise tähtaja kohta on kättesaadav TTJA kodulehel.

5G andmesidetehnoloogia võimaldab praegusest kordades kiiremaid andmesidekiirusi, mis võimaldaks luua oluliselt efektiivsema nn asjade interneti. Tulevikus võiks 5G tehnoloogiate abil lisaks praegustele nutiseadmetele internetti ühendatud olla pea kõik meid ümbritsev, võimaldades rohkemat infovahetust ning arenenumaid tehnoloogilisi süsteeme.