Asjade internet ei kappa Eestis metsikult ringi, seda reguleerib nüüd MTÜ

 (6)
Asjade internet ei kappa Eestis metsikult ringi, seda reguleerib nüüd MTÜ
ekraanitõmmis

Tehnoloogiafirmadel on kombeks mingi tehnoloogia, standardi või valdkonna arendamiseks organisatsioone luua, et seda oleks lihtsam avalikkusele tutvustada ja ühiselt edendada.

Nii sündis oktoobri alguses ka Asjade Interneti MTÜ (lühidalt AIM), mille eesmärk on Eestis asjade interneti arengut hallata-suunata.

Asutamiskoosolek toimus 4. oktoobril Tallinnas TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory.

See toimus 15tehnoloogia-, tarkvara- ja sidefirma ning teadusasutuse ja erialaühenduse initsiatiivil, kes kõik osalevad tegevuses edaspidi täis- või partnerliikme staatuses.

Eesmärk on asjade internetti tutvustada, see laialt kättesaadavaks teha ja eri eluvaldkondi selle abil paremaks muuta.

"Infoühiskonna- ja kommunikatsiooniteenuste areng Eestis on astumas järgmisse olulisse etappi," sõnas AIM-i juhatuse liige Toomas Peek. "AIM on avatud, laiapõhjaline ja tehnoloogia-neutraalne kasumit mittetaotlev organisatsioon.

See koondab asjade interneti ökosüsteemis tegutsevate tehnoloogia- ja teenustepakkujate, kasutajagruppide ja teadusasutuste jt avalike institutsioonide ühishuvisid, kompetentsi ja võimeid antud majandusharu arenguks vajaliku õigusliku, majandusliku ja teaduslik-tehnilise keskkonna loomiseks, valdkonna populariseerimiseks, paremate lahenduste saavutamiseks ning uute turgude leidmiseks."

AIM asub tegutsema läbi seitsme valdkonnapõhise toimkonna:

Seotud lood:

* sensortehnoloogia pakkujad,
* rakenduste ja tarkvara pakkujad,
* võrguoperaatorid,
* teenuseosutajad,
* kasutajagrupid,
* nõustajad
* teadusasutused ja avalikud institutsioonid.

AIM kavatseb lähiajal saata kutse kõigile asjade interneti valdkonnaga seotud ettevõtetele ja asutustele, et saavutada ühingu laiapõhjalisus.

Ühing loodab teha tihedat koostööd ka teiste kohalike ja rahvusvaheliste erialaliitude ja muude organisatsioonidega.

AIM-i asutamiskoosolekul olid esindatud:

* Advokaadibüroo GLIMSTEDT,
* CoreGrow
* Eesti Elektroonikatööstuse Liit,
* Eesti Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus,
* Erply,
* Estrotech,
* Led Lamp,
* Nordic Automation Systems,
* Rantelon,
* Tallinna Tehnikaülikool,
* Tartu Ülikool,
* Tauria,
* Tehnolabor,
* THE Systems,
* Thinnect,
* Unitcom Eesti,
* Uptime

Juhatusse valiti viie asutajaliikme esindajad erinevatest valdkondadest.

Asjade internet (ingl IoT, Internet of Things) on seadmete, süsteemide ja rakenduste võrgustik, mis iseseisvalt sensorite abil infot koguvad, salvestavad ja töötlevad, et eri valdkondades eri protsesse mõõta, jälgida ja juhtida.

Loe ka Forte varasemat uudist, kuidas Eesti esimene avalik asjade interneti võrk on juba valmis.