VIDEO: Uurimus: paljud Euroopa juhid mõlgivad auto just autoparklas


VIDEO: Uurimus: paljud Euroopa juhid mõlgivad auto just autoparklas
Nissan

Nagu selgub Nissani poolt avaldatud uurimusest, on iga kolmas Euroopa autojuht viimase 5 aasta jooksul oma auto manööverdades ära mõlkinud. Uuringu eesmärgiks oli tuvastada parklaõnnetuste põhjused ja tagajärjed. Selle viis äbi ülemaailmne uuringufirma YouGov ning selles osales 9177 autojuhti Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast ja Hispaaniast.

Tervelt 33% neist tunnistas, et on oma autot viimase viie aasta jooksul tahtmatult kriipinud või mõlkinud. Samas, koguni 16% plekimõlkimistest oli toimunud siis, kui juht üritas autot vabale kohale parkida.

Kõige rohkem oli õnnetuid kõkse Itaalia juhtidel. Igale teisele neist meenus lähiminevikust mõni plekimõlkimine. Parklas olid autot rikkunud tervelt 26% Itaalia juhtidest. Teisalt näitas uurimus, et britid on kõige rahulikumad juhid. Ainult 10% neist tunnistas, et on parklas kõksu teinud.
Lisaks sellele selgus uuringust, et juhid on kõige rohkem hädas tagurdamisega. Tervelt 45% mõlkidest hangiti autole just ettevaatamatu tagurdamisega. Itaalias ulatus sama näitaja koguni 51 protsendini. 

Universaalide juhid peaksid samuti peeglisse vaatama. Pea kolmandik (27%) parklakõksudest tehti universaalkerega autodega.

Selleks et demonstreerida, kui palju võib kaasaegne tehnika juhti parkimisel aidata, ehitasid Nissani insenerid ühte Rooma parkimismajja erilise parkimisboksi.

Seotud lood:

Lisaks võtsid nad Nissan Pulsarilt tuttava täisvaatemonitori ning paigaldatsid selle saabuvate autode peale. Nii sai igaüks ise proovida, kuidas Pulsari täisvaatekaamera tema auto parkimist lihtsustab. Tulemus oli alati üks ja seesama — täisvaatemonitoriga kahanes tõenäosus autot mõlkida peaaegu olematuks.

Nissani täisvaatemonitor näitab juhile pealtvaadet autost koos kõigi külgede ja nurkadega. Nii hea ülevaade lihtsustab oluliselt auto parkimist ning muudab kõik manöövrid palju turvalisemaks.  
Vaata ise, mis Rooma parkimismajas tegelikult toimus ja kuidas inimesed Nissani poolt valmistatud üllatuse vastu võtsid.

Pulsari täisvaatemonitorist ja teistest Nissani Turvakilbi tehnoloogiatest saab lähemalt lugeda SIIT.