VIDEO: Mõnel pool jäädki ootama foori roheliseks minekut

 (32)

Video, sellest kui kaua peab ootama ühe valgusfoori roheliseks minekut Poola linnas Szczecin (linnas elanikke 408 000).

Hea lugeja, kas oled sa mujal veel nii aeglaselt töötavaid foore kohanud?
Võibolla on kuskil olemas ka foor, mis rohelist üldse ei näita?