Video: kuidas tegutseda kiirelt ja õigesti, kui oled liiklusõnnetuse tunnistajaks?


Liiklusavarii õppus Kuressaare lähistel
Liiklusavarii õppus Kuressaare lähistel Foto: Irina Mägi

Märkamine, kaastunne ja abistamissoov on inimlikud omadused. Pealt nähtud liiklusõnnetus ei jäta meist kedagi ükskõikseks, enamus meist läheb kannatanutele appi. Mõnikord aga seame teisi aidates ohtu iseenda elu. Meie videos on näha, mida teha, kui oled liiklusõnnetuse tunnistajaks: kuidas tagada enda ja teiste turvalisus, millal helistada politseisse ning mida täpselt tähele panna?

Vahendab Accelerista

  • Liiklusõnnetuse märkamise korral on iga juhi kohustus teada, kuidas käituda, et vältida edasist ohvrite lisandumist.
  • Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või surma või tekib varaline kahju.
  • Hädapeatamine on sõiduki seismajätmine või -jäämine, kui sõidu jätkamine on ohtlik või tehniliselt võimatu
  • Esmaabi osutamine kannatanule võib osutuda elupäästvaks kui kannatanu ei hinga või tal on eluohtlikud vigastused. Oluline on kasutada õigeid abistamisvõtteid. Vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse läbimine on kohustuslik kõigile juhiloa taotlejatele. Hädaabinumbrilt saab vajadusel küsida nõu õigete esmaabivõtete kohta.

Seotud lood:

1. Õnnetust märgates võta hoog maja ja otsusta, kas peatumine on vajalik. Kui kohal on politsei (lisaks kiirabi, tuletõrje), möödu aeglaselt politsei märguandeid järgides õnnetuskohast – hoolikas juht lülitab sisse ka ohutuled, et anda kaasliiklejatele ohtlikust olukorrast teel märku..

Kui politsei vajab lisaabi, võib ta liiklejaid (näiteks sind) peatada ning edastada oma soovi. Sul on kohustus reageerida politsei märguannetele ja abisoovidele.

2. Kui õnnetuspaigal on peatunud teisi liiklejaid, aeglusta käiku, lülita sisse ohutuled ning et olla kindel, küsi, kas abi on juba kutsutud ning kas õnnetusel oli silmnägijaid (tunnistajaid). Ära jää vaatama, filmima, pildistama ega targutama. Sõida vaikselt edasi!

3. Kui oled tunnistajaks liiklusõnnetusele või sündmuskohal ainus möödasõitja, lülita peatumist alustades sisse parem suunatuli ja veendu, et manööver on ohutu. Ruleeri auto rahulikult paremale teepeenrale ja lülita sisse ohutuled.

4. Pane selga helkurvest, võta kaasa mobiiltelefon ja auto esmaabitarvete pakk ning vajadusel (pimedus, halb nähtavus) ohukolmnurk.

Enne autost väljumist kontrolli, et see on ohutu. Sulge autouks, et mitte häirida teisi liiklejaid. Kõnni rahulikult õnnetuskohale.

5. Kontrolli olukorda ning helista vajadusel hädaabinumbrile 112. Kui nähtavus on halb või piiratud, aseta teele ohukolmnurk.

Helista häirekeskuse telefonile 112 juhul, kui:

  • liiklusõnnetuses on kannatanuid, kes vajavad meditsiinilist abi;
  • inimesed liiklusõnnetuses viga ei saanud, kuid õnnetuses osalenud juhid või juht ja kahju saaja(d) ei ole vastutuse küsimuses ühel meelel;
  • vigastatuid ei olnud, kuid edasist liiklejate või keskkonna ohutust ei suudeta iseseisvalt tagada;
  • on toimunud kokkupõrge suurulukiga: hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder, metskits.


Loe edasi siit