Teetööd piiravad liikluskiirust üle Eesti


Maanteeinfokeskus annab teada, et kolmapäeval piiravad kohati liikluskiirust erinevad teetööd Harjumaal, Järvamaal, Viljandimaal, Valgamaal ning Tartu ja Lääne maakondades.

Kuiva ilma korral alustatakse pindamistöid Viljandi maakonnas Mudiste-Suure-Jaani-Vändra maantee 18. kuni 24. kilomeetrini, markeerimistöid Lääne maakonnas Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteel Võntküla ja Rohuküla vahel ja Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteel Koluvere ja Ridaste vahel.

Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Harju maakonnas tehakse 51. kuni 55. kilomeetriteni puurimistöid.

Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel jätkuvad freesimistööd Järva maakonnas 2,5 kilomeetrisel Mäo-Põhjaka lõigul, Jõgeva maakonnas ühekilomeetrisel lõigul Annikveres, kahekilomeetrisel lõigul Neanurmes ja ühekilomeetrisel lõigul Pikknurmes. Töötsoonis kehtib kõikjal kiirusepiirang 30 kilomeetrit tunnis.

Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel toimuvad taastusremondi tööd Harju maakonnas kuuekilomeetrisel Kanama-Ääsmäe lõigul, Rapla maakonnas Vaimõisa ja Konuvere vahel kolmel lõigul, kokku 16 kilomeetri ulatuses ja Pärnu maakonnas Reiu ja Kabli vahel kolmel lõigul kokku 33 kilomeetri ulatuses.

Jõhvi-Tartu-Valga maanteel jätkub taastusremont Tartu maakonnas Kalme-Kirepi maantee 5,5 kilomeetrisel lõigul.

Valga-Uulu maanteel tehakse taastusremonti Valga maakonnas 6,5 kilomeetri ulatuses Roobe ja Helme vahel.

Taastusremondi objektidel kehtib üldine kiiruspiirang 70 kilomeetrit tunnis, töötsoonis 30-50 kilomeetrit tunnis.