Soomlaste uuring: autos muusika kuulamine võib muuta liikluskäitumist - aga mitte ainult negatiivses suunas


Soomlaste uuring: autos muusika kuulamine võib muuta liikluskäitumist - aga mitte ainult negatiivses suunas
Philipsi autoraadio reklaam aastast 1937. Wikimedia Commons.

LähiTapiola pank koostöös Jyväskylä ülikooli teadlastega tegi paneeluuringu autojuhtide muusika kuulamise harjumuste kohta. Accelerista vahendab, et uuringust selgub, et autos sobiva muusika kuulamine võib juhti rahustada ja mõjutada tema liikluskäitumist.

40 protsenti uuringu küsimustikule vastanutest ütles, et keeravad autos muusikapala valjemaks, kui tunnevad sõidu ajal väsimust. 75% autojuhtidest tunnistas, et tähelepanu nõudvates olukordades – manööverdades, sihtkohta otsides, võõras keskkonnas – keeravad nad heli vaiksemaks või üldse maha.

Umbes kümnendik sõidukijuhtidest kuulab muusikat, et autoroolis rahuneda või meeleolu tõsta. Uuringu läbi viinud teadlaste sõnul on muusikat hea kuulata, sest see hoiab värskena.

LähiTapiola kindlustus uuris muusika mõju autojuhtidele koos Jyväskylä Ülikooli ja klientide harjumisi uuriva ettevõttega Suunnannäyttäjät.

Paneeluuringus muusika ja sõidu seostest osales 322 sõidukijuhti, kellest peaaegu kõik, 97%, tunnistasid et kuulavad muusikat sõidu ajal. Ülekaalukalt kõige populaarsem muusikažanr, mida autos kuulatakse, on popmuusika ja armastuslaulud.

Loe lähemalt edasi Accelerista portaalist.