Maanteeamet testib mobiilset kiiruskaamerat terves Eestis

 (34)
Mobiilne kiiruskaamera
Mobiilne kiiruskaameraFoto: Tiit Blaat

Maanteeamet testib kahe kuu jooksul mobiilset kiiruskaamerat. Statiivilt või seisvast autost mõõtev kaamera annab kiiruseületamise jäädvustamisest küll välgusähvatusega teada, kuid testperioodil sellele trahvimenetlust ei järgne, kirjutab WHATCAR?

“Mobiilsete kiiruskaamerate rakendamist liiklusohutuse parandamiseks on kaalutud alates automaatse järelevalve kasutuselevõtust.

Algav testperiood näitab, kas ja kuidas on riigil otstarbekas mobiilse automaatse kiirusemõõtesüsteemi teenusesse investeerida,“ ütles Maanteeameti liikluskorralduse osakonna projektijuht Siim Vaikmaa.

Maanteeameti poolt juhitava pilootprojekti eesmärk on välja selgitada, kuidas mobiilsed kiiruskaamerad ning nende haldamine Eesti tingimustes toimuda võiks.

“Selleks katsetame erinevaid paigaldamisvõimalusi ja -kohti, hindame kaamera töökindlust eri ilmaolude ja valgustingimuste juures, eri tüüpi teedel ja liikluskeskkondades. Viime testimist läbi nii asulasisestel kui ka –välistel teedel, õuealadest kuni neljarajaliste maanteedeni,” selgitas Vaikmaa.

Politsei- ja Piirivalveamet esitas Maanteeametile mobiilsete kiiruskaamerate testimiseks nimekirja 150 võimaliku mõõtekohaga.

Tehtud valikus on peamiselt liiklusohtlikud teelõigud, kus on toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetused või kus esineb laialdaselt piirkiiruse ületamist.

Neis kohtades ei ole tavakiirusemõõturiga järelevalve teostamine või sõidukite peatamine võimalik (nt ristmikud, suure liiklussagedusega teed või tänavad), statsionaarse kiiruskaamera paigaldamine aga ei ole otstarbekas või on raskendatud.

Seotud lood:

“Enim oleme testimisi läbi viimas Harjumaal ja Tallinnas, kuid kaks kuud kestva testperioodi jooksul jõuame kaameraga üle Eesti,” kinnitas Maanteeameti liikluskorralduse osakonna projektijuht.

Mobiilse kiiruskaamera kasutamist testitakse nii seisvast sõidukist kui ka statiivilt. Võimalusel paigaldatakse teisele poole teed ka mõõtesüsteemiga ühendatud lisakaamera, mis võimaldab kiirust mõõta mõlemast suunast samaaegselt.

Sõitjaid teavitatakse mobiilse kiiruskaamera paiknemisest ajutise liiklusmärgiga Automaatkontroll.

Siim Vaikmaa sõnul fikseerib mobiilne kiiruskaamera kiiruseületamise ja punane välgusähvatus annab teada kiirust ületanud sõidukist salvestise tegemisest, kuid antud juhtumite kohta menetlust ei alustata ja trahviteateid ei väljastata. Kõik testperioodil tehtud salvestised kustutatakse.

Vaikmaa lisas, et muuhulgas on oluline kaardistada pilootprojekti käigus sõidukijuhtide käitumine ning mõju liiklusohutusele.

“Mujal maailmas on mobiilsed kaamerad levinud. Näiteks Taanis, Prantsusmaal ja Suurbritannias toimivad nad tõhusalt liikluse rahustajatena, distsiplineerivad sõidukijuhte ning tõstavad seeläbi üldist liiklusohutust.”

Testimise viib läbi AS Alarmtec. Pilootprojekti maksumus on 47 880 eurot.

Testimiseks kasutatakse Maanteeameti olemasolevat kiiruskaamerasüsteemi, millele lisaks tarnib Alarmtec kiiruskaamera mobiilseks kasutamiseks kohandatud sõiduauto, lisakaamera, akukomplektid ja muud vajalikud lisaseadmed.